« 1Moj 20:16 1 Księga Mojżeszowa 20:17 1Moj 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA lepak Abraham gdyż się pomodli Bogu, uzdrowił jest Bog Abimelecha i żonę jego, i dziewki jego i porodziły.
2.WUJEK.1923Za modlitwą jednak Abrahamową, uzdrowił Bóg Abimelecha i żonę i służebnice jego, i porodziły:
3.GDAŃSKA.1881I modlił się Abraham Bogu, a uzdrowił Bóg Abimelecha, i żonę jego, i służebnice jego, i rodziły.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Abraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, a także jego żonę i jego służące, i one rodziły.
5.NEUFELD.1863I modlił się Abraham do Boga, i wyleczył Bóg Abimelecha i żonę jego i służące jego i urodziły.
6.CYLKOWI pomodlił się Abraham do Boga i uzdrowił Bóg Abimelecha, i żonę jego, i służebnice jego, że rodzić mogły.
7.KRUSZYŃSKIA Abraham prosił Boga i Bóg uleczył Ahimelecha, i żonę jego i służące jego i miały dzieci.
8.MIESESAbraham pomodlił się do Boga i Bóg uleczył Abimelecha, oraz żonę jego i służące jego, iż rodziły.
9.TYSIĄCL.WYD5Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnice, aby mogli mieć potomstwo;
10.BRYTYJKAI modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnice jego, tak że znowu mogły rodzić,
11.POZNAŃSKAAbraham zaś modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, jego żonę i jego niewolnice, tak że znowu mogły rodzić.
12.WARSZ.PRASKANa usilne prośby Abrahama uzdrowił Bóg Abimeleka oraz jego żonę i niewolnicę, tak że znów mogły mieć potomstwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimelecha, jego żonę i jego służebnice tak, że mogły rodzić.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham modlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, jego żonę oraz niewolnice, tak że znów były w stanie rodzić.