« 1Moj 20:17 1 Księga Mojżeszowa 20:18 1Moj 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo zawarł był Bog każdy żywot żeński [i] wszej czeladzi Abimelechowej tego krola.
2.WUJEK.1923Zawarł był bowiem Pan każdy żywot domu Abimelechowego, dla żony Abrahamowéj.
3.GDAŃSKA.1881Zawarł bowiem był Pan cale każdy żywot domu Abimelechowego dla Sary, żony Abrahamowej.
4.GDAŃSKA.2017PAN bowiem zamknął wszystkie łona domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama.
5.NEUFELD.1863Gdyż zamknął był Bóg przed wszelkiém łonem macierzyńskiém w domu Abimelecha, z powodu Sarah, żony Abrahama.
6.CYLKOWAlbowiem zupełnie zawarł był Wiekuisty każdy żywot domu Abimelecha, z powodu Sary, żony Abrahama.
7.KRUSZYŃSKIPonieważ Bóg uczynił bezpłodnem wszelkie łono w domu Ahimelecha z powodu Sary, żony Abrahama.
8.MIESESAlbowiem Wiekuisty zawarł zupełnie wszystkie żywoty domu Abimelecha, z powodu Sary, żony Abrahama.
9.TYSIĄCL.WYD5Bóg bowiem dotknął niepłodnością wszystkie łona w domu Abimeleka za Sarę, żonę Abrahama.
10.BRYTYJKAGdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama.
11.POZNAŃSKABóg dotknął bowiem bezpłodnością wszystkie kobiety w domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama.
12.WARSZ.PRASKAPrzedtem bowiem zamknął Bóg, ze względu na zabranie Sary, żony Abrahama, wszystkie łona w domu Abimeleka.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY zamknął zupełnie każdy żywot domu Abimelecha, z powodu Sary, żony Abrahama.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN bowiem całkowicie zamknął każde łono w domu Abimeleka z powodu Sary, żony Abrahama.