« 1Moj 20:1 1 Księga Mojżeszowa 20:2 1Moj 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI mowił o Sarze swej żenie, aby była jemu siostra. Tedy Abimelech krol jerarski posłał a wezwał ją i wziął ją.
2.WUJEK.1923I powiadał o Sarze, żonie swojéj: siostrą moją jest. Posłał tedy Abimelech król Gerary i wziął ją.
3.GDAŃSKA.1881Tam powiedział Abraham o Sarze, żonie swej: Siostra moja jest; przetoż posłał Abimelech, król Gerary, i wziął Sarę.
4.GDAŃSKA.2017Tam Abraham powiedział o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Dlatego Abimelek, król Geraru, posłał po Sarę i wziął ją.
5.NEUFELD.1863I mówił Abraham o Sarah żonie swojéj: siostrą moją jest, i posłał Abimelech król Gerar i zabrano Sarah.
6.CYLKOWI mówił Abraham o Sarze żonie swojej: "Siostra to moja." I posłał Abimelech, król Geraru, i wziął Sarę.
7.KRUSZYŃSKII powiedział Abraham o Sarze, swej żonie: "Siostrą jest ona moją". Posłał tedy Abimelech, król Gerary i zabrał Sarę.
8.MIESESAbraham mawiał o żonie swojej Sarze: „Ona jest siostrą moją”. Wówczas posłał Abimelech, król Gārāru i zabrał Sarę.
9.TYSIĄCL.WYD5mawiał o swej żonie Sarze: Jest ona moją siostrą. Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by zabrali Sarę.
10.BRYTYJKAI mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę.
11.POZNAŃSKAO swojej żonie Sarze mówił: - To moja siostra! Dlatego król Gerary Abimelek posłał po Sarę i wziął ją do siebie.
12.WARSZ.PRASKAO swojej żonie, Sarze, mówił wszystkim, że jest jego siostrą, przez co też sprawił, że Abimelek, król Gerary, wysłał swoich ludzi i kazał im przyprowadzić do siebie Sarę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tam Abraham mówił o swojej żonie Sarze: To moja siostra. Więc Abimelech, król Geraru, posłał oraz wziął Sarę.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITW trakcie swoich wędrówek Abraham mawiał o swojej żonie Sarze: To moja siostra. Dlatego Abimelek, król Geraru, posłał po Sarę i sprowadził ją do siebie.