« 1Moj 20:2 1 Księga Mojżeszowa 20:3 1Moj 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przyszedł Bog w widzeniu ❬k❭ Abimelech krolu i rzekł k niemu [Bog]: „Zdechniesz, przeto iżeś wziął żonę, boć ma męża”.
2.WUJEK.1923Ale przyszedł Bóg do Abimelecha przez sen w nocy, i rzekł mu: Oto umrzesz dla niewiasty, którąś wziął; ma bowiem męża.
3.GDAŃSKA.1881Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie w nocy, i rzekł mu: Oto ty umrzesz dla niewiasty, którąś wziął, bo ona ma męża.
4.GDAŃSKA.2017Lecz Bóg przyszedł do Abimeleka we śnie w nocy i powiedział mu: Umrzesz z powodu tej kobiety, którą wziąłeś, bo ona ma męża.
5.NEUFELD.1863I przyszedł Bóg do Abimelecha we śnie nocnym i rzekł do niego: otóż umrzesz z powodu niewiasty, którą wziąłeś, bo ona jest zamężną.
6.CYLKOWAle przyszedł Bóg do Abimelecha we śnie nocnym, i powiedział mu: "Oto umrzesz z powodu niewiasty, którąś wziął, bo ona zamężna.
7.KRUSZYŃSKILecz Bóg przyszedł do Ahimelecha podczas snu nocnego i rzecze mu: "Oto umrzesz z powodu niewiasty, którą żeś zabrał, jest ona zamężną".
8.MIESESLecz Bóg ukazał się Abimelechowi we śnie nocnym i rzekł do niego: „Owóż umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, ponieważ ona jest zamężna”.
9.TYSIĄCL.WYD5Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: Umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża.
10.BRYTYJKAAle Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna.
11.POZNAŃSKALecz tej samej nocy Bóg ukazał się Abimelekowi we śnie i powiedział: - Umrzesz z powodu tej kobiety, którą sobie wziąłeś, ponieważ jest zamężna.
12.WARSZ.PRASKALecz nocą ukazał się Abimelekowi we śnie Bóg i powiedział: Będziesz musiał umrzeć z powodu kobiety, którą sprowadziłeś do siebie; jest ona bowiem zamężna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w nocnym śnie Bóg przyszedł do Abimelecha i mu powiedział: Oto umrzesz z powodu tej niewiasty, którą wziąłeś, bo ona jest zamężna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Bóg przyszedł do Abimeleka nocą we śnie i ostrzegł go: Umrzesz z powodu tej kobiety, którą tu sobie sprowadziłeś, bo jest ona mężatką!