« 1Moj 20:3 1 Księga Mojżeszowa 20:4 1Moj 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle Abimelech krol był się jej nie dotknął a rzekł jest: „Aza, miły Panie Boże, sprawiedliwy a niewinny lud zagubisz?
2.WUJEK.1923A Abimelech nie dotknął się jéj był i rzekł: Panie, izażli lud niewiedzący i niewinny zabijesz?
3.GDAŃSKA.1881Ale Abimelech nie przybliżył się był do niej, i rzekł: Panie, izali też lud sprawiedliwy zabijesz?
4.GDAŃSKA.2017Ale Abimelek jeszcze nie zbliżył się do niej i powiedział: Panie, czy zabijesz też lud sprawiedliwy?
5.NEUFELD.1863Ale Abimelech nie był się zbliżył do niéj, i rzekł: panie! czyliż także i sprawiedliwy naród zabijesz?
6.CYLKOWA Abimelech nie zbliżył się był do niej i rzekł: "Panie! alboż i naród niewinny zatracasz?"
7.KRUSZYŃSKIA Abimelech nie zbliżył się do niej i odpowiedział: "Panie, azali lud sprawiedliwy również uśmiercisz?
8.MIESESAbimelech nie był się jeszcze zbliżył do niej i rzekł: „Panie mój, czy też ludzi niewinnych zabijesz?
9.TYSIĄCL.WYD5Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej, rzekł: Panie, czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych?
10.BRYTYJKAPonieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie! Czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić?
11.POZNAŃSKAAbimelek zaś nie zbliżył się jeszcze do niej. Odpowiedział więc: - O Panie! Czyżbyś miał zabijać nawet ludzi sprawiedliwych?
12.WARSZ.PRASKAAle Abimelek, który wtedy jeszcze nie zbliżył się do Sary, zapytał: Panie mój, czy nie zawahasz się zesłać kary nawet na ludzi niewinnych?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Abimelech jeszcze się do niej nie zbliżył, zatem powiedział: Panie, czyż zatracasz i niewinnych ludzi?
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ Abimelek nie zbliżył się jeszcze do niej, powiedział: Panie! Czy karzesz śmiercią nawet naród sprawiedliwy?