« 1Moj 20:5 1 Księga Mojżeszowa 20:6 1Moj 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł k niemu Bog: „I jacieśm widział, iżeś to w prostości twego serca uczynił, a przetom cię ostrzegł, aby przeciw mnie nie zgrzeszył a nie przepuścił-cieśm się jej dotknąć.
2.WUJEK.1923I rzekł do niego Bóg: I ja wiem, żeś prostem sercem uczynił: i dlategom cię strzegł, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś się jéj tykał.
3.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Bóg we śnie: Wiemci ja, żeś to w prostości serca swego uczynił; i dla tegom cię zawściągnął, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem ci, abyś się jej dotknął.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Bóg powiedział mu we śnie: Wiem, że uczyniłeś to w prostocie swego serca. Dlatego powstrzymałem cię, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niego Bóg we śnie: i ja także wiem, że w prostocie serca swojego uczyniłeś to, i przeszkodziłem ci ja także byś grzeszył przeciw mnie, dla tego nie dopuściłem cię, abyś się dotknął jej.
6.CYLKOWI rzekł do niego Bóg we śnie: "I ja wiem, żeś w prostocie serca to uczynił; to też powstrzymywałem cię, abyś nie grzeszył przeciw Mnie, i przeto niedopuściłem, abyś jej dotknął.
7.KRUSZYŃSKIBóg mu odpowiedział we śnie: "Ja również wiem, że niewinnem sercem to uczyniłeś, dlatego też ja powstrzymałem cię od grzechu przeciwko mnie. Dlatego nie dopuszczę, abyś się jej dotknął.
8.MIESESI Bóg rzekł do niego we śnie: „Ja wiem również, iż popełniłeś to w prostocie serca twego, więc powstrzymałem ciebie, ażebyś nie grzeszył przedemną: dlatego nie dałem ci dotykać jej.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Bóg rzekł do niego: I ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca. Toteż sam ciebie powstrzymałem od wykroczenia przeciwko Mnie; dlatego nie dopuściłem, abyś się jej dotknął.
10.BRYTYJKAWtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Toteż Ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął.
11.POZNAŃSKAA Bóg odrzekł mu we śnie: - Wiem ja o tym, że postąpiłeś tak w szczerości serca. Powstrzymałem cię przeto przed wykroczeniem przeciwko mnie i dlatego nie dopuściłem, abyś się jej dotknął.
12.WARSZ.PRASKAWtedy, znów we śnie, powiedział Bóg do niego: Ja też wiem, że uczyniłeś to w szczerości serca. Dlatego nie pozwoliłem, abyś dopuścił się niesprawiedliwości, powstrzymałem cię przed zbliżeniem się do niej.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Bóg powiedział do niego we śnie: Ja wiem, że to uczyniłeś w prostocie serca; więc cię powstrzymywałem, abyś przeciwko Mnie nie zawinił; dlatego nie dopuściłem, abyś ją dotknął.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWiem - odpowiedział mu Bóg we śnie - że uczyniłeś to w dobrej wierze. Stąd i Ja powstrzymałem cię od popełnienia grzechu przeciwko Mnie. Właśnie dlatego nie pozwoliłem ci jej dotknąć.