« 1Moj 20:6 1 Księga Mojżeszowa 20:7 1Moj 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto jidzi, wroć żonę mężu, boć jest prorok a będzieć prosić za cię i będziesz żyw, a pakli jej nie będziesz chcieć wrocić, wiedz to, iże śmiertnie musisz umrzeć i wszytko, cso jest twe, umrze”.
2.WUJEK.1923Teraz tedy wróć żonę mężowi jéj; bo Prorokiem jest: i będzie się modlił za cię, i żyw będziesz: ale gdy nie będziesz chciał wrócić, wiedz, iż śmiercią umrzesz ty i wszystko, co twego jest.
3.GDAŃSKA.1881Teraz tedy wróć żonę mężowi, bo prorokiem jest; i będzie się modlił za cię, a będziesz żył; a jeźliż jej nie wrócisz, wiedz, iż śmiercią umrzesz, ty, i wszystko, co twego jest.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc zwróć żonę mężowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, a będziesz żył. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz, ty i wszystko, co jest twoje.
5.NEUFELD.1863A teraz zwróć żonę tego męża, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za tobą, abyś żył, a jeżeli nie zwrócisz, wiedz, że umrzesz, ty i wszystko co jest twojém.
6.CYLKOWA teraz wróć żonę tego męża, a będąc prorokiem, pomodli się za ciebie, i będziesz żył; jeżeli zaś nie wrócisz, wiedz, że umrzesz, ty i wszyscy twoi."
7.KRUSZYŃSKIA teraz zwróć żonę mężowi, bo jest on prorokiem; będzie się modlił za ciebie i żyć będziesz. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że umrzesz z pewnością ty i ci wszyscy, co do ciebie należą".
8.MIESESA teraz zwróć żonę męża tego, gdyż on jest prorokiem, on pomodli się za ciebie i będziesz żył, a jeśli nie zwrócisz – wiedz, iż napewno zemrzesz: ty i wszyscy twoi”.
9.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich.
10.BRYTYJKATeraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi.
11.POZNAŃSKATeraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo on jest prorokiem; on będzie modlić się za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeśli jednak [jej] nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz wraz ze wszystkimi twoimi [ludźmi].
12.WARSZ.PRASKATeraz jednakże odeślij tę kobietę z powrotem do jej męża, który jest prorokiem. On będzie wstawiał się za tobą, żebyś pozostał przy życiu. Jeżeli jej nie zwrócisz, wiedz, że śmierć nie ominie ani ciebie, ani nikogo z twoich bliskich.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz zwróć żonę tego męża, zaś on będąc prorokiem pomodli się za ciebie i będziesz żył; a jeśli nie zwrócisz, wiedz, że umrzesz; ty oraz wszyscy twoi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz zwróć temu człowiekowi jego żonę, jest on bowiem prorokiem. On będzie modlił się za ciebie - i pozostaniesz przy życiu. Jeślibyś jej jednak nie odesłał, wiedz, że na pewno umrzesz - ty sam i wszystko, co twoje.