« 1Moj 20:7 1 Księga Mojżeszowa 20:8 1Moj 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on to Abimelech krol natychmiast w nocy wstaw zawołał wszech swych sług i powiedział wszytko to przed nimi, i wzbali się wszytcy mężowie wielmi.
2.WUJEK.1923I wnetże wstawszy w nocy Abimelech, zezwał wszystkie sługi swoje, i powiedział te wszystkie rzeczy w uszy ich: i polękali się wszyscy mężowie bardzo.
3.GDAŃSKA.1881Tedy Abimelech wstawszy rano, zwołał wszystkich sług swoich, i opowiedział im to wszystko; co usłyszawszy, polękali się mężowie oni bardzo.
4.GDAŃSKA.2017Abimelek wstał zatem wcześnie rano, zwołał wszystkie swoje sługi i do ich uszu opowiedział wszystko. Gdy ci mężczyźni to usłyszeli, bardzo się przestraszyli.
5.NEUFELD.1863I wstał Abimelech rano i zawołał wszystkich sług swoich i powiedział wszystkie te wypadki w uszy ich, i obawiali się ci ludzie bardzo.
6.CYLKOWI wstał Abimelech rano, i zwołał wszystkie sługi swoje, i opowiedział wszystkie rzeczy te w uszy ich; i zlękli się ludzie owi bardzo.
7.KRUSZYŃSKIAbimelech wstał wczesnym rankiem, a przywoławszy wszystkie swoje sługi, opowiedział wobec nich o tem wszystkiem i doznali wielkiego strachu ci ludzie.
8.MIESESWczesnym rankiem zawezwał Abimelech wszystkich sług swoich i opowiedział to wszystko wobec nich, mężowie zaś ci przerazili się bardzo.
9.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz rano Abimelek zwołał wszystkich swoich domowników i opowiedział im to wszystko, oni zaś bardzo się przerazili.
10.BRYTYJKAWtedy Abimelech wstawszy wcześnie rano zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko; a mężowie ci przestraszyli się bardzo.
11.POZNAŃSKAKiedy rankiem Abimelek wstał, zwołał wszystkie swoje sługi i opowiedział im o tym wszystkim. Oni zaś bardzo się przelękli.
12.WARSZ.PRASKAPrzebudziwszy się rano, Abimelek kazał zwołać wszystkich i opowiedział im, co mu się przydarzyło. Wtedy wszystkich ogarnęło wielkie przerażenie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Abimelech wstał rano, zwołał wszystkie swoje sługi i w ich uszy opowiedział wszystkie te rzeczy; a ci ludzie bardzo się wystraszyli.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAbimelek wstał wcześnie rano, przywołał do siebie swych służących i w ich obecności opowiedział o wszystkim, co zaszło. Słuchających ogarnął lęk!