« 1Moj 20:8 1 Księga Mojżeszowa 20:9 1Moj 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Abimelech zawołał takie Abrahama i rzekł jest k niemu: „Oto csoś nam uczynił? Csosmy prze cię zgrzeszyli, iżeś przywiodł na mię i na me krolewstwo grzech? Jegożeś nie miał uczynić, a uczyniłeś nam”.
2.WUJEK.1923I wezwał téż Abimelech Abrahama, i rzekł mu: Coś nam uczynił? cośmy zgrzeszyli przeciw tobie, iżeś przywiódł na mię i na królestwo moje grzech wielki? Czegoś czynić nie miał, uczyniłeś nam.
3.GDAŃSKA.1881Potem wezwał Abimelech Abrahama, i rzekł mu: Coś nam uczynił? a com zgrzeszył przeciwko tobie? iżeś przywiódł na mię i na królestwo moje grzech wielki? uczyniłeś mi, czegoś czynić nie miał.
4.GDAŃSKA.2017Potem Abimelek wezwał Abrahama i powiedział mu: Co nam uczyniłeś? W czym zgrzeszyłem przeciwko tobie, że sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo tak wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie należy postępować.
5.NEUFELD.1863I zawołał Abimelech Abrahama i rzekł do niego: cóżeś uczynił nam, i w czém zgrzeszyłem ci, że sprowadziłeś na mnie i na królestwo moje grzech wielki? czynów, które nie zwykły być zrobione, dokonałeś ze mną.
6.CYLKOWI zawezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: "Cóżeś narobił nam, i czemże zgrzeszyłem przeciw tobie, żeś prawie przywiódł na mnie i na królestwo moje grzech wielki? Czyny, których się nie czyni, uczyniłeś względem mnie."
7.KRUSZYŃSKIA przywoławszy Abimelech Abrahama, rzekł do niego: "Coś ty nam narobił? Czemuż mam grzeszyć przeciw tobie? Coś ty za wielki grzech sprowadził na mnie i na moje królestwo? Postąpiłeś ze mną tak, jak się nie postępuje!"
8.MIESESPotem Abimelech zawołał Abrahama i rzekł do niego: „Co ty uczyniłeś nam? Czem uchybiłem ja tobie, iżeś sprowadził przewinienie wielkie na mnie i na królestwo moje? uczynki popełniłeś względem mnie, których nie czyni się”.
9.TYSIĄCL.WYD5Potem Abimelek wezwał Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, że o mało nie doprowadziłeś mnie i mego królestwa do wielkiego grzechu? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie powinno się postępować!
10.BRYTYJKAPotem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować.
11.POZNAŃSKAPotem Abimelek wezwał Abrahama i rzekł do niego: - Cóżeś to nam uczynił? Czy zawiniłem wobec ciebie w czymkolwiek, że tak wielki grzech sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo? Dopuściłeś się przeciw mnie czynu, którego nie godzi się popełniać!
12.WARSZ.PRASKAPrzywołał więc Abimelek Abrahama i zapytał go: Cóżeś to nam uczynił? Czymże zawiniłem wobec ciebie tak bardzo, że chciałeś doprowadzić mnie i cały mój naród do tak wielkiej zbrodni? Uczyniłeś mi coś takiego, czego nie godzi się czynić.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abimelech wezwał też Abrahama oraz mu powiedział: Co nam narobiłeś? Czym przeciwko tobie zawiniłem, że niemal przyprowadziłeś na mnie wielką winę, a nadto na moje królestwo? Uczyniłeś względem mnie czyny, których się nie czyni.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Abimelek wezwał Abrahama: Cóż ty nam uczyniłeś? - zapytał. - Czym ci zawiniłem, że sprowadziłeś na mnie i na moje królestwo taki wielki grzech? Postąpiłeś wobec mnie niestosownie.