« DzA 15:9 Dzieje Apostolskie 15:10 DzA 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Teraz przeto co się kusicie włożyć jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie naszy, ani my mogliśmy nieść?
2.WUJEK.1923Teraz tedy przecz kusicie Boga, chcąc włożyć jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani my, znosicieśmy nie mogli?
3.RAKOW.NTTeraz tedy przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani Ojcowie naszy, ani my nie mogliśmy znosić?
4.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani myśmy znosić nie mogli?
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć?
6.JACZEWSKIJakiem przeto prawem usiłujecie teraz nauczać, że wolą jest Bożą, aby ci nowi wyznawcy jego nosili jarzmo, które i dla ojców naszych i dla nas zaciężkie było?
7.SZCZEPAŃSKICzemu więc teraz kusicie Boga, chcąc na karki uczniów nałożyć jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie zdołaliśmy nosić?
8.MARIAWICITeraz tedy czemu kusicie Boga, chcąc włożyć jarzmo na szyję uczniów, którego ani my, ani ojcowie nasi nie mogliśmy nosić?
9.DĄBR.WUL.1973Czemuż więc teraz kusicie Boga, zamierzając na karki uczniów nałożyć jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my udźwignąć nie zdołaliśmy?
10.DĄBR.GR.1961Czemuż więc teraz kusicie Boga, zamierzając na karki uczniów nałożyć jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my udźwignąć nie zdołaliśmy?
11.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.
12.BRYTYJKAPrzeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść?
13.POZNAŃSKAWobec tego czemu kusicie Boga, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mogliśmy udźwignąć?
14.WARSZ.PRASKADlaczegóż więc wy teraz prowokujecie samego Boga do gniewu, wkładając na uczniów jarzmo tak ciężkie, że ani nasi ojcowie, ani my sami nie mielibyśmy siły go dźwigać?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem czemu teraz doświadczacie Boga, kładąc na szyję uczniów jarzmo, którego ani nasi przodkowie, ani my nie mieliśmy siły nosić?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego więc teraz chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było ono ponad siły?
17.TOR.PRZ.Teraz więc, dlaczego wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mieliśmy siły unieść?