« DzA 15:10 Dzieje Apostolskie 15:11 DzA 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale przez łaskę Pana Jesusa Christa wierzymy (że) zbawieni będziemy, jako i oni.
2.WUJEK.1923Ale przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, iż będziem zbawieni, tak jako i oni.
3.RAKOW.NTAle przez onę łaskę Pana Jezusa Christusa wierzymy iż zbawieni będziem, którym sposobem i oni uczniowie.
4.GDAŃSKA.1881Ale przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, iż będziemy zbawieni tym sposobem, jako i oni.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.
6.JACZEWSKIMy wierzymy, że tak nam, jako i uczniom naszym potrzebną jest do zbawienia jedynie łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa".
7.SZCZEPAŃSKIWszak wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa możemy się zbawić, tak jak i oni.
8.MARIAWICIAle wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak jako i oni.
9.DĄBR.WUL.1973Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak jak i oni.
10.DĄBR.GR.1961Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa będziemy zbawieni, tak jak i oni.
11.TYSIĄCL.WYD5Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni.
12.BRYTYJKAWierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
13.POZNAŃSKAJednak dzięki łasce Pana Jezusa wierzymy, że będziemy tak samo zbawieni, jak i oni".
14.WARSZ.PRASKAA przecież wierzymy, że tak samo jak oni będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież z powodu łaski Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy przekonani, że zostaliśmy zbawieni jak i tamci z powodu sposobu życia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa - zupełnie tak samo, jak oni.
17.TOR.PRZ.Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy zbawieni, i w ten sam sposób i oni.