« DzA 15:12 Dzieje Apostolskie 15:13 DzA 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A potym gdy oni umilkli, odpowiedział Jakob mówiąc: Mężowie bracia posłuchajcie mię.
2.WUJEK.1923A gdy umilknęli, odpowiedział Jakób, mówiąc: Mężowie bracia! słuchajcie mię.
3.RAKOW.NTA gdy umilknęli oni, odpowiedział Jakób, mówiąc: Mężowie bracia, słuchajcie mię.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni umilknęli, odpowiedział Jakób, mówiąc: Mężowie bracia! słuchajcie mię.
5.GDAŃSKA.2017A gdy i oni umilkli, odezwał się Jakub: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie.
6.JACZEWSKIa gdy rzecz swą skończyli, Jakób tak mówić począł: "Mężowie, bracia, słuchajcie:
7.SZCZEPAŃSKIA gdy oni zamilkli, Jakób zabrał głos i rzekł: Posłuchajcie mnie, mężowie Bracia!
8.MARIAWICIA gdy oni umilkli, odpowiedział Jakób, mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mię.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy oni umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: Posłuchajcie mnie, mężowie bracia.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: Posłuchajcie mnie, bracia.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia!
12.BRYTYJKAA gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie!
13.POZNAŃSKAA gdy skończyli, odezwał się Jakub: "Posłuchajcie mnie, bracia!
14.WARSZ.PRASKAA gdy oni przestali mówić, zabrał głos Jakub: Posłuchajcie mnie, bracia! – powiedział.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zaraz po zakończeniu ich mowy, odpowiedział Jakób, mówiąc: Mężowie bracia, mnie posłuchajcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo ich wystąpieniu zabrał głos Jakub: Posłuchajcie, drodzy bracia!
17.TOR.PRZ.A po nich, gdy umilkli, odpowiedział Jakub, mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie!