« DzA 15:17 Dzieje Apostolskie 15:18 DzA 15:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Znajome od wieku są Bogu wszytkie sprawy jego.
2.WUJEK.1923Znajoma jest od wieku Panu sprawa jego.
3.RAKOW.NTZnajomeć od wieku są Bogu wszytki uczynki jego.
4.GDAŃSKA.1881Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy jego.
5.GDAŃSKA.2017Znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy.
6.JACZEWSKIPan od wieków wie, co ma kiedy uczynić.
7.SZCZEPAŃSKIPan od wieków wie, co czyni.
8.MARIAWICIWiadoma jest Panu od wieku sprawa Jego.
9.DĄBR.WUL.1973Od wieków znane jest Panu dzieło jego.
10.DĄBR.GR.1961że znane to jest od wieków.
11.TYSIĄCL.WYD5To są [Jego] odwieczne wyroki.
12.BRYTYJKAZnane to jest od wieków.
13.POZNAŃSKA- słowa znane od wieków.
14.WARSZ.PRASKATakie są [Jego] odwieczne wyroki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znane są Bogu wszystkie Jego dzieła od wieczności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITznanymi od wieków.
17.TOR.PRZ.Znane są Bogu od wieków wszystkie Jego dzieła.