« DzA 15:18 Dzieje Apostolskie 15:19 DzA 15:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego ja najduję niedokuczać tym którzy z pogan nawracają się do Boga,
2.WUJEK.1923Przetóż mnie się zda, nie przykrzyć się tym, którzy się z poganów nawracają do Boga.
3.RAKOW.NTPrzetoż ja sądzę żeby nie niepokoić onych, którzy się z Poganów nawracają do Boga.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż moje zdanie jest, żeby nie trwożyć tych, którzy się z poganów do Boga nawracają.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga;
6.JACZEWSKIOtóż sądzę, że prawem Mojżeszowem nie powinniśmy zaniepokajać tych, którzy z pogaństwa nawracają się do Boga,
7.SZCZEPAŃSKIDlatego ja sądzę, że nie należy sprawiać trudności tym z pomiędzy pogan, co się nawracają do Pana,
8.MARIAWICIPrzeto tak ja sądzę, aby nie czyniono trudności tym, którzy się z pogan nawracają do Boga,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego ja sądzę, że tym spomiędzy pogan, którzy się do Boga nawracają, nie trzeba czynić trudności,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego sądzę, że tym spomiędzy pogan, którzy się do Boga nawracają, nie trzeba czynić trudności,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga,
12.BRYTYJKADlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga,
13.POZNAŃSKADlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Pana.
14.WARSZ.PRASKAUważam przeto, że nie należy nakładać ciężarów [Prawa] na pogan nawracających się do Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego ja uważam, aby nie niepokoić tych z pogan, którzy się nawracają do Boga,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego ja uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga.
17.TOR.PRZ.Dlatego ja sądzę, że nie należy niepokoić tych, którzy nawracają się z pogan do Boga;