« DzA 15:19 Dzieje Apostolskie 15:20 DzA 15:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale pisać im, aby się wstrzymawali od plugastw bałwańskich, i od porubstwa, i ode krwie. A cokolwiek nie chcą aby im czyniono, drugim nie czynić.
2.WUJEK.1923Ale pisać do nich, aby się wstrzymywali od splugawienia bałwanów i porubstwa i od rzeczy dławionych i od krwie.
3.RAKOW.NTAle posłać list do nich, aby się wstrzymawali od splugawienia bałwanów, i od wszeteczeństwa, i od dawionego, i od krwie.
4.GDAŃSKA.1881Ale raczej pisać do nich, aby się wstrzymywali od splugawienia bałwanów i od wszeteczeństwa, i od rzeczy dławionych, i ode krwi.
5.GDAŃSKA.2017Ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.
6.JACZEWSKIale dosyć będzie, gdy napiszemy do nich, aby się wyrzekli czci bałwanów, i porubstwa; i aby na pokarm nie używali zwierząt duszonych i krwi ich.
7.SZCZEPAŃSKIale zalecić im na piśmie, by się powstrzymywali od plugawych ofiar bałwanom, i od porubstwa i od zwierząt zdławionych i od krwi.
8.MARIAWICIale żeby napisać do nich: aby się powściągali od splugawienia przez bałwanów, i od nieczystości, i od zaduszonego, i od krwi.
9.DĄBR.WUL.1973ale napisać do nich, aby się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od rozpusty, od tego, co zadławione, i od krwi.
10.DĄBR.GR.1961ale polecić im, aby się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwochwalcze ofiary, od nierządu, od tego, co zdławione, i od krwi.
11.TYSIĄCL.WYD5lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.
12.BRYTYJKAAle polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi.
13.POZNAŃSKANależy jednak napisać im, aby powstrzymali się od ofiar nieczystych składanych bogom, od nierządu, od pokarmów ze zwierząt uduszonych i krwi.
14.WARSZ.PRASKATrzeba im tylko nakazać, żeby się powstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale napisać im, by się trzymali z dala od zmaz wizerunków, prostytucji, uduszonego i krwi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNależy natomiast powiadomić ich listem, aby wstrzymywali się od rzeczy splamionych przez ofiarowanie ich bóstwom, od nierządu, od tego, co uduszone, oraz od krwi.
17.TOR.PRZ.Ale powiadomić ich listem, aby wstrzymywali się od tego, co skażone przez bożki, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.