« DzA 15:20 Dzieje Apostolskie 15:21 DzA 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Moiżesz z przedniejszych wieków co miasto ma kto go przepowieda w szkołach, (którego) w każdą sobotę czytają.
2.WUJEK.1923Albowiem Mojżesz od dawnych czasów ma w każdem mieście te, którzy go opowiadają w bóżnicach, gdzie na każdy szabbat czytają.
3.RAKOW.NTAbowiem Moyzesz od rodzajów starodawnych w każdym mieście one, którzy go obwoływają, ma, gdy w zgromadzeniach na każdy Szabat czytany bywa.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Mojżesz od dawnych wieków ma w każdym mieście te, którzy go opowiadają, gdyż go w bóżnicach na każdy sabat czytają.
5.GDAŃSKA.2017Mojżesz bowiem od dawien dawna ma w każdym mieście takich, którzy go głoszą, gdyż w synagogach co szabat czytają go.
6.JACZEWSKIPrawo Mojżeszowe co sobota w synagodze się czyta, przeto synagogę tylko obowiązuje".
7.SZCZEPAŃSKIMojżesz bowiem od dawien dawna ma w każdem mieście swych kaznodziei po bóżnicach, gdzie bywa czytany w każdy szabat.
8.MARIAWICIAlbowiem Mojżesz od dawnych czasów ma w każdem mieście tych, którzy go opowiadają w bożnicach, gdzie go na każdy Szabat czytają.
9.DĄBR.WUL.1973Mojżesz bowiem od dawna ma w każdym mieście takich, którzy (Prawo) jego wykładają w synagogach, gdzie też w każdy szabat je odczytują.
10.DĄBR.GR.1961Mojżesz ma bowiem od dawna w każdym mieście takich, którzy głoszą (Prawo) jego w synagogach, czytając je w każdy szabat.
11.TYSIĄCL.WYD5Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.
12.BRYTYJKAMojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat.
13.POZNAŃSKAOd dawna bowiem w miastach są tacy, którzy głoszą naukę Mojżesza, czytając go w każdy szabat w synagogach".
14.WARSZ.PRASKAW każdym mieście żyją bowiem od dawna ludzie, którzy w szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Mojżesz ma od dawnych pokoleń takich, co go głoszą po kraju, gdyż jest czytany w bóżnicach na każdy szabat.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz bowiem od pokoleń ma w różnych miastach tych, którzy go głoszą w synagogach, ponieważ jego pisma czyta się w każdy szabat.
17.TOR.PRZ.Albowiem Mojżesz od dawnych pokoleń ma w każdym mieście tych, którzy go głoszą w synagogach, bo czyta się go w każdy sabat.