« DzA 15:21 Dzieje Apostolskie 15:22 DzA 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy się zdało Apostołom i starszem ze wszem zborem, wybrane męże z siebie posłać do Antyochiej, z Pawłem i Barnabą, Judę nazwanego Barsabą, i Sylę, męże przedniejsze między bracią.
2.WUJEK.1923Tedy się podobało Apostołom i starszym, ze wszystkim kościołem wybrać męże z siebie i posłać do Antyochii z Pawłem i Barnabaszem: Judę, którego zwano Barsabaszem, i Sylę, męże przedniejsze między bracią.
3.RAKOW.NTTedy się zdało Apostołom i starszym, z całym onym Zborem, wybrane męże z nich, posłać do Antyochiey z Pawłem i z Barnabaszem: Judasa przezwanego Barsabaszem, i Sylę, męże przodujące między bracią;
4.GDAŃSKA.1881Tedy się zdało Apostołom i starszym ze wszystkim zborem, aby wybrane spośród siebie męże posłali do Antyjochyi z Pawłem i z Barnabaszem, to jest Judasa, którego zwano Barsabaszem, i Sylę, męże przedniejsze między braćmi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem uznali za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa, przodujących wśród braci.
6.JACZEWSKIApostołowie tedy, starszyzna i cały kościół postanowili wybrać z pomiędzy siebie mężów zaufanych, by takowych łącznie z Pawłem i Barnabą do Antiochii wysłać. Mężami takimi byli: Juda zwany Barsabą i Sylas. Zażywali oni śród swoich wielkiej powagi,
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Apostołowie i starsi wraz z całą gminą kościelną uchwalili wybrać i wysłać do Antyochii wraz z Pawłem i Barnabą swoich ludzi: Judę, zwanego Barsabą, i Sylę, mężów wybitnych pomiędzy braćmi.
8.MARIAWICI– Tedy spodobało się Apostołom i Starszym ze wszystkim Kościołem wybrać z pomiędzy siebie mężów i posłać do Antyochii z Pawłem i Barnabą Judę, którego zwano Barsabą, i Sylę, mężów przedniejszych między braćmi,
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas postanowili Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem wybrać spomiędzy siebie mężów i wysłać ich z Pawłem i Barnabą do Antiochii, a mianowicie Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, mężów przedniejszych pomiędzy braćmi.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać spomiędzy siebie ludzi, i wysłać ich z Pawłem i Barnabą do Antiochii a (mianowicie): Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, cieszących się uznaniem wśród braci.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem.
12.BRYTYJKAWówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów: Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko,
13.POZNAŃSKAWtedy apostołowie i starsi wspólnie z całym Kościołem postanowili wysłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi - Judę Barsabasa i Sylasa, którzy zajmowali wśród braci czołowe miejsce.
14.WARSZ.PRASKAPostanowili tedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem wybrać Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa, mężów znakomitszych pośród braci, i posłać ich z Barnabą i Pawłem do Antiochii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy apostołom i starszym wraz z całym zborem wydało się słuszne, aby wybrać spośród siebie mężów oraz posłać ich do Antiochii, wraz z Pawłem i Barnabaszem: Judasa zwanego Barsabasem oraz Sylasa, czyli mężów pokazujących drogę wśród braci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy apostołowie oraz starsi wraz z całym zgromadzeniem postanowili posłać do Antiochii, razem z Pawłem i Barnabą, wybranych spośród siebie ludzi. Byli nimi Juda, zwany Barsabbasem, i Sylas. Należeli oni wśród braci do przywódców.
17.TOR.PRZ.Wtedy apostołowie i starsi razem z całym zborem uznali za słuszne, aby razem z Pawłem i z Barnabą posłać do Antiochii wybranych spośród siebie mężów, to jest Judę, którego zwano Barsabaszem i Sylasa, mężów przewodzących wśród braci,