« DzA 15:23 Dzieje Apostolskie 15:24 DzA 15:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ słyszeliśmy iż niektórzy z nas wyszedszy strwożyli was słowy, przewracając dusze wasze, mówiąc (iż trzeba) obrzezać się i strzec zakonu, którym nie roskazaliśmy.
2.WUJEK.1923Gdyżeśmy słyszeli, iż niektórzy z nas wyszedłszy, zatrwożyli was słowy, przewracając dusze wasze, którymeśmy nie rozkazali:
3.RAKOW.NTPonieważeśmy słyszeli, iż niektórzy z nas wyszedszy zatrwożyli was mowami, wątląc dusze wasze, mówiąc, żebyście się obrzezali, i zachowywali Zakon, którymeśmy tego nie roskazowali.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważeśmy słyszeli, że niektórzy wyszedłszy od nas, zatrwożyli was słowy, wątląc dusze wasze, a mówiąc, że się musicie obrzezać i zakon zachowywać, którymeśmy tego nie poruczyli,
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas i zaniepokoili was słowami, i wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać prawo, czego im nie przykazaliśmy;
6.JACZEWSKIPonieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy z naszych, których do tego nie upoważniliśmy, błędną wam głoszą naukę i niepokoją was;
7.SZCZEPAŃSKIPonieważ doszło do naszych uszu, że niektórzy, co wyszli z pośród nas, a którym tego nie poleciliśmy, niepokoją was przez mowy i wprowadzają zamieszanie w serca wasze,
8.MARIAWICIPonieważeśmy słyszeli, że niektórzy z nas wyszedłszy, zatrwożyli was słowami, zwodząc dusze wasze, a którymeśmy tego nie poruczyli,
9.DĄBR.WUL.1973Ponieważ słyszeliśmy, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszedłszy od nas niepokoją was przez nauki i wprowadzają w zamieszanie dusze wasze,
10.DĄBR.GR.1961Ponieważ słyszeliśmy, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszedłszy od nas niepokoją was swymi naukami i wprowadzają w zamieszanie wasze dusze,
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach,
12.BRYTYJKAPonieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia,
13.POZNAŃSKAPonieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy z naszego grona zaniepokoili was głoszoną, bez naszego upoważnienia, nauką, powodując zamęt w umysłach waszych,
14.WARSZ.PRASKADowiedzieliśmy się, że niektórzy spośród nas, bez naszej wiedzy, przybyli do was i niepokoili was swoimi naukami, siejąc zamęt w waszych duszach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ usłyszeliśmy, że jacyś, co od nas wyszli, wprowadzają w zamęt wasze dusze i niepokoją was słowami, których nie nakazaliśmy; mówiąc, że musicie się obrzezać oraz przestrzegać Prawa
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDowiedzieliśmy się, że dotarli do was pewni ludzie, wywodzący się z naszego środowiska. Bez naszego upoważnienia zaniepokoili was oni swoimi wypowiedziami i wzbudzili w waszych duszach obawy.
17.TOR.PRZ.Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy, po wyjściu spośród nas, niepokoją was słowami i wprowadzają zamęt w wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać Prawo, czego im nie nakazaliśmy,