« DzA 15:26 Dzieje Apostolskie 15:27 DzA 15:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłaliśmy przeto Judę i Sylę, którzy i słowem toż opowiedzą.
2.WUJEK.1923A przetóżeśmy posłali Judasa i Sylę, którzy téż sami ustnie tóż powiedzą.
3.RAKOW.NTPosłaliśmy tedy Judasa i Sylę, którzyby też ustnie wam opowiedzieli tyż rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż posłaliśmy Judasa i Sylę, którzy wam i ustnie toż powiedzą.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego posłaliśmy Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
6.JACZEWSKIPosełamy tedy Judę i Sylasa, którzy wam i ustnie opowiedzą to, co tu piszemy.
7.SZCZEPAŃSKIPosłaliśmy więc Judę i Sylę, by oni to samo powtórzyli wam ustnie.
8.MARIAWICIPosłaliśmy tedy Judę i Sylę, którzy też wam to samo ustnie słowami powiedzą.
9.DĄBR.WUL.1973Wysyłamy przeto Judę i Sylasa, którzy wam ustnie powtórzą to samo.
10.DĄBR.GR.1961Wysyłamy przeto Judę i Sylasa, którzy wam ustnie powtórzą to samo.
11.TYSIĄCL.WYD5Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo.
12.BRYTYJKAWysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą.
13.POZNAŃSKAWysłaliśmy więc Judę i Sylasa, którzy ustnie powtórzą wam to samo.
14.WARSZ.PRASKAPrzybędą więc do was Juda i Sylas i oni przedstawią wam dokładnie to, cośmy postanowili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wysłaliśmy Judasa oraz Sylasa, by i oni oznajmili to pośród słowa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosyłamy zatem Judę i Sylasa. Oni wam ustnie przekażą to samo.
17.TOR.PRZ.Dlatego posłaliśmy Judę i Sylasa, którzy wam powiedzą to samo ustnie.