« DzA 15:28 Dzieje Apostolskie 15:29 DzA 15:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Hamować się od offiar bałwańskich, i (ode) krwie, i (od) porubstwa, a czegokolwiek niechcecie aby wam czyniono, drugim nie czyńcie; od czego jeśli się zachowacie, dobrze udziałacie, zdrowi bądźcie.
2.WUJEK.1923Abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwie i od rzeczy dławionéj i od porubstwa, których rzeczy strzegąc się, dobrze uczynicie. Miejcie się dobrze.
3.RAKOW.NTAbyście się wstrzymawali od rzeczy bałwanom ofiarowanych, i od krwie, i od dawionego, i od wszeteczeństwa; od których rzeczy jeśli zachowywać będziecie sami siebie, dobrze uczynicie. Miejcie się dobrze.
4.GDAŃSKA.1881Abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych, i od krwi, i od rzeczy dławionych, i od wszeteczeństwa, których rzeczy jeźli się strzec będziecie, dobrze uczynicie. Miejcie się dobrze.
5.GDAŃSKA.2017Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli będziecie się tego wystrzegać. Bywajcie zdrowi.
6.JACZEWSKIabyście się wstrzymali od potraw poświęconych bałwanom, od jedzenia krwi i zwierząt duszonych; a także i od porubstwa. Trzymając się tego rozporządzenia, dobrze zrobicie. Bywajcie zdrowi".
7.SZCZEPAŃSKIbyście się wstrzymywali od ofiar bałwanom i od krwi i zwierząt zdławionych i od porubstwa. Powstrzymując się od tego, dobrze postępować będziecie. Bywajcie zdrowi!
8.MARIAWICIabyście się powstrzymywali od rzeczy, które ofiarowano bałwanom, i od krwi, i od zaduszonego, i od nieczystości, których to rzeczy się strzegąc, dobrze uczynicie. Miejcie się dobrze.
9.DĄBR.WUL.1973abyście się powstrzymywali od rzeczy ofiarowanych bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od rozpusty. Rzeczy tych się wystrzegając, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
10.DĄBR.GR.1961abyście się powstrzymywali od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Rzeczy tych się wystrzegając, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!
12.BRYTYJKAWstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
13.POZNAŃSKAa więc powstrzymajcie się od spożywania pokarmów składanych bogom na ofiarę, od krwi, od mięsa ze zwierząt uduszonych i nierządu. Jeżeli to zachowacie, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi".
14.WARSZ.PRASKATak więc będziecie się powstrzymywali od [spożywania mięsa z] ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Jeżeli będziecie tego przestrzegać, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzymania się z dala od rzeczy ofiarowanych wizerunkom, krwi, uduszonych zwierząt i od prostytucji. Zachowując siebie z dala od tych rzeczy będziecie działać pomyślnie. Miejcie się dobrze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Stosując się do tych poleceń, uczynicie dobrze. Bywajcie zdrowi.
17.TOR.PRZ.Wstrzymywać się od tego, co ofiarowane bożkom i od krwi, i od tego, co uduszone, i od nierządu – trzymając samych siebie z daleka od tego, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi.