« DzA 15:2 Dzieje Apostolskie 15:3 DzA 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni przeto posłani od zboru, przeszli Fenikią i Samaryą opowiedając nawrócenie poganów, i czynili radość wielką wszem bratom.
2.WUJEK.1923Oni tedy prowadzeni od kościoła, przeszli Phenicyą i Samaryą, oznajmując nawrócenie poganów, i czynili wielką radość wszystkiéj braciéj.
3.RAKOW.NTOnić tedy będąc posłani od Zboru, przeszli przez Fenikę i Samaryą, przekładając nawrócenie Poganów; i uczynili wesele wielkie wszytkiej braciej.
4.GDAŃSKA.1881Oni tedy będąc odprowadzeni od zboru, szli przez Fenicyję i Samaryję, powiadając o nawróceniu poganów i uczynili wielką radość wszystkim braciom.
5.GDAŃSKA.2017Wyprawieni przez kościół, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan, czym sprawili wielką radość wszystkim braciom.
6.JACZEWSKIPaweł i Barnaba zgodzili się na to, i przeprowadzeni przez Chrześcian Antiocheńskich, przechodzili przez Fenicyą i Samaryą, a opowiadając wszędzie o nawracaniu się pogan, wielką radość sprawiali braciom.
7.SZCZEPAŃSKIOni więc, wysłani przez gminę kościelną, w drodze przez Fenicyę i Samaryę opowiadali o nawróceniu się pogan, i wszystkim braciom sprawiali wielką radość.
8.MARIAWICITedy oni będąc odprowadzeni od Kościoła, szli przez Fenicyę i Samaryę opowiadając o nawróceniu pogan, i uczynili wielką radość wszystkiej braci.
9.DĄBR.WUL.1973Oni więc, odprowadzeni przez Kościół, szli przez Fenicję i Samarię, rozgłaszając o nawróceniu pogan i radość wielką czyniąc wszystkim braciom.
10.DĄBR.GR.1961Posłani przez kościół, szli przez Fenicję i Samarię, rozgłaszając o nawróceniu pogan przez co wiele radości sprawili wszystkim braciom.
11.TYSIĄCL.WYD5Wysłani przez Kościół, szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
12.BRYTYJKACi tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom.
13.POZNAŃSKAWysłańcy Kościoła, odbywając drogę przez Fenicję i Samarię, opowiadali o nawróceniu pogan, co wszystkim braciom sprawiało wielką radość.
14.WARSZ.PRASKATak tedy wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rzeczywiście, wyprawieni przez zbór, poszli przez Fenicję oraz Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan; zatem sprawiali wielką radość wszystkim braciom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWyprawieni zatem przez kościół, ruszyli przez Fenicję i Samarię, szczegółowo opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom.
17.TOR.PRZ.Ci więc, wyprawieni przez zbór, przechodzili przez Fenicję i przez Samarię, opowiadając szczegółowo o nawróceniu pogan, sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom.