« DzA 15:31 Dzieje Apostolskie 15:32 DzA 15:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Juda i Syla będąc też sami proroki, rzeczą obfitą pocieszyli bracią i zmocnili.
2.WUJEK.1923A Judas i Sylas, będąc i sami proroki, wielą słów cieszyli bracią i utwierdzili.
3.RAKOW.NTJudas też i Sylas, i sami Prorokami będąc, mową długą pocieszali bracią, i utwierdzali.
4.GDAŃSKA.1881A Judas i Sylas, będąc i oni prorokami, długiemi słowy napominali braci i utwierdzali je.
5.GDAŃSKA.2017A Juda i Sylas, którzy również byli prorokami, w licznych mowach zachęcali i umacniali braci.
6.JACZEWSKIJuda i Sylas, ponieważ mieli dar wymowy, w obszernych przemówieniach starali się braci uspokajać i utwierdzać ich w zdrowej nauce.
7.SZCZEPAŃSKIA Juda i Syla, mając także dar proroctwa, częstą przemową krzepili braci i umacniali.
8.MARIAWICIA Juda i Sylas, że też byli prorokami, wielu słowami cieszyli braci i utwierdzali.
9.DĄBR.WUL.1973A Juda i Sylas, będąc sami prorokami, częstą przemową napominali braci i umacniali ich.
10.DĄBR.GR.1961A Juda i Sylas, którzy byli sami prorokami, często przemawiali napominając braci i umacniając ich.
11.TYSIĄCL.WYD5Juda i Sylas, którzy byli również prorokami, w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali braci.
12.BRYTYJKAJuda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci.
13.POZNAŃSKAJuda i Sylas, będący również prorokami, często pocieszali i umacniali braci słowem.
14.WARSZ.PRASKAA Juda i Sylas – ponieważ byli równocześnie prorokami – w licznych przemówieniach zachęcali i umacniali na duchu braci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Judas i Sylas będąc też prorokami, wśród licznego słowa pocieszyli i utwierdzili braci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda zaś i Sylas, którzy byli prorokami, swoimi licznymi wypowiedziami zachęcali i umacniali braci.
17.TOR.PRZ.A Juda i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi słowami zachęcili i utwierdzili braci.