« DzA 15:32 Dzieje Apostolskie 15:33 DzA 15:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A zmieszkawszy czas (nie jaki) odpuszczeni są spokojem od braciej ku apostołom.
2.WUJEK.1923A pomieszkawszy tam czas niejaki, odprawieni są z pokojem od braciéj do tych, którzy je byli posłali.
3.RAKOW.NTA pomieszkawszy tam do czasu, odprawieni są z pokojem od braciej do Apostołów.
4.GDAŃSKA.1881A zamieszkawszy tam do czasu, odprawieni są z pokojem od braci do Apostołów.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przebywali tam jakiś czas, zostali odprawieni z życzeniem pokoju od braci do apostołów.
6.JACZEWSKIPo niejakim czasie poselstwo rozstało się w pokoju z Antiocheńczykami i powróciło do braci, którzy je wysłali.
7.SZCZEPAŃSKIPo pewnym zaś czasie, tamże spędzonym, bracia odprawili ich w pokoju do tych, co ich posłali.
8.MARIAWICIA gdy pomieszkali tam pewien czas, puścili ich bracia z pokojem do tych, którzy ich byli posłali.
9.DĄBR.WUL.1973Po upływie zaś pewnego czasu bracia wyprawili ich w pokoju do tych, którzy ich wysłali.
10.DĄBR.GR.1961Po upływie zaś pewnego czasu bracia wyprawili ich ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali.
11.TYSIĄCL.WYD5Po pewnym czasie odeszli w pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali.
12.BRYTYJKAA po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali.
13.POZNAŃSKAPo pewnym czasie bracia, do których zostali posłani, odesłali ich z powrotem.
14.WARSZ.PRASKAPo pewnym czasie zostali pożegnani przez braci i wyprawieni w drogę z pozdrowieniami pokoju do braci, od których przybyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy spędzili tam pewien okres, z pokojem zostali odprawieni przez braci do apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo spędzeniu tam pewnego czasu zostali w pokoju odesłani przez braci do tych, którzy ich posłali.
17.TOR.PRZ.A przebywając tam przez pewien czas, zostali odprawieni w pokoju przez braci do apostołów.