« DzA 15:37 Dzieje Apostolskie 15:38 DzA 15:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Pawłowi zdało się onego który odstał od nich z Pamfiliej, a niechciał znimi iść na pracę, nie brać go z sobą.
2.WUJEK.1923Ale Paweł prosił go, aby nie był przyjęt, jako ten, który odstał od nich z Pamphilii, a nie chodził z nimi na pracę.
3.RAKOW.NTA Paweł miał za słuszną, onego który odstał od nich z Pamfiliey, i nie chodził z nimi na onę sprawę, nie brać z sobą tego.
4.GDAŃSKA.1881Ale się to Pawłowi nie zdało brać tego z sobą, który był odszedł od nich z Pamfilii, a nie chodził z nimi na onę pracę.
5.GDAŃSKA.2017Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy.
6.JACZEWSKIPaweł zaś prosił go, aby swą wolę zmienił, dowodząc, że nie powinien być brany za towarzysza ten, kto ich w Pamfilii opuścił.
7.SZCZEPAŃSKIPaweł zaś sądził, że nie należy brać ze sobą tego, co odłączył się od nich w Pamfilii, i nie pomagał im w pracy.
8.MARIAWICIAle Paweł prosił, aby go nie brał, jako tego, który był odszedł od nich z Pamfilii i nie chodził z nimi na sprawę, do której byli posłani.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł jednak prosił, aby go nie brał (dlatego że odłączył się od nich w Pamfilii i nie poszedł z nimi na pracę).
10.DĄBR.GR.1961Paweł jednak był zdania, że tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie uczestniczył w ich pracy, nie należy brać z sobą.
11.TYSIĄCL.WYD5ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy.
12.BRYTYJKAPaweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy.
13.POZNAŃSKAPaweł natomiast był zdania, by go nie zabierać, gdyż odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy.
14.WARSZ.PRASKAale Paweł nie życzył sobie, by poszedł z nimi w drogę ten, który ich kiedyś opuścił w Pamfilii i nie brał więcej udziału w ich pracy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Paweł nie uznawał za słuszne brać tego, który odszedł od nich z Pamfilii i nie poszedł z nimi do pracy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy.
17.TOR.PRZ.Lecz Paweł uznał za właściwe nie brać ze sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie poszedł razem z nimi do tej pracy.