« DzA 15:38 Dzieje Apostolskie 15:39 DzA 15:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się przeto rozdrażnienie, aż się rozeszli między sobą jeden od drugiego, że Barnaba wziąwszy z sobą Marka wiózł się do Cypru.
2.WUJEK.1923Stała się tedy różnica, tak iż odszedł jeden od drugiego; a Barnabasz wziąwszy z sobą Marka, wiózł się do Cypru.
3.RAKOW.NTSstało się tedy między nimi obostrzenie, tak iż odstąpił jeden od drugiego; a Barnabasz wziąwszy z sobą Marka, wiózł się do Cypru;
4.GDAŃSKA.1881I wszczął się między nimi wielki gniew, tak iż odszedł jeden od drugiego, a Barnabasz wziąwszy z sobą Marka, płynął do Cypru.
5.GDAŃSKA.2017I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr;
6.JACZEWSKITo było powodem poróżnienia się Apostołów. Rozstali się oni z sobą: Barnaba i Marek odpłynęli do Cypru,
7.SZCZEPAŃSKIPrzyszło zatem do nieporozumienia, tak, iż się nawzajem rozeszli: Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr,
8.MARIAWICIStała się tedy niezgoda, tak że się z sobą rozeszli, i Barnaba wziąwszy z sobą Marka, płynął okrętem do Cypru,
9.DĄBR.WUL.1973Powstała tedy waśń, tak że się nawzajem rozeszli i Barnaba wziąwszy Marka popłynął na Cypr.
10.DĄBR.GR.1961Powstał więc spór, tak że się nawzajem rozeszli, i Barnaba wziąwszy Marka, odpłynął na Cypr.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaostrzył się spór, tak iż oddalili się od siebie wzajemnie: Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr,
12.BRYTYJKAPowstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr,
13.POZNAŃSKAZ tego powodu doszło między nimi do ostrej sprzeczki, tak że się rozłączyli: Barnaba z Markiem odpłynął na Cypr,
14.WARSZ.PRASKADoszło przy tym do ostrego starcia i [w rezultacie] rozdzielili się: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powstało takie rozdrażnienie, że zostali oni oddzieleni od siebie. Więc Barnabasz wziął Marka i odpłynął na Cypr.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tym tle doszło między nimi do ostrego sporu, tak że się z sobą rozstali: Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr.
17.TOR.PRZ.Powstało ostre nieporozumienie, tak że oni zostali oddzieleni od siebie; Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr,