« DzA 15:39 Dzieje Apostolskie 15:40 DzA 15:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Paweł przyjąwszy Sylę wyszedł oddany łasce Bożej od braciej.
2.WUJEK.1923Lecz Paweł obrawszy Sylę, poszedł, będąc poruczony łasce Bożéj od braciéj.
3.RAKOW.NTA Paweł obrawszy sobie Sylę wyszedł, będąc oddany łasce Bożej od braciej.
4.GDAŃSKA.1881Ale Paweł obrawszy sobie Sylę, wyszedł, będąc poruczony łasce Bożej od braci:
5.GDAŃSKA.2017Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga.
6.JACZEWSKIPaweł zaś, przybrawszy sobie Sylę za towarzysza, żegnany i błogosławiony przez braci, w inną udał się stronę:
7.SZCZEPAŃSKIa Paweł, dobrawszy sobie Sylę, wyruszył w podróż, polecony łasce Bożej przez braci.
8.MARIAWICIa Paweł obrawszy sobie Sylę, poszedł dalej, poruczony łasce Bożej od braci.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł znowu wybrał sobie Sylasa i wyruszył w drogę, poruczony łasce Bożej przez braci.
10.DĄBR.GR.1961Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył w drogę, powierzony łasce Bożej przez braci.
11.TYSIĄCL.WYD5a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł, polecony przez braci łasce Pana.
12.BRYTYJKAPaweł zaś poruczony łasce Pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę.
13.POZNAŃSKA(15:40a) Paweł dobrał sobie Sylasa i wyruszył w drogę, polecony łasce Bożej przez braci;
14.WARSZ.PRASKA(15:40a) a Paweł dobrał sobie do pomocy Sylasa i ruszył w drogę, polecony przez braci łasce Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł wziął sobie Sylasa i wyszedł, przekazany przez braci łasce Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł natomiast, polecony przez braci łasce Pana, dobrał sobie Sylasa i także odszedł.
17.TOR.PRZ.Paweł natomiast wybrał Sylasa i wyszedł, powierzony łasce Bożej przez braci.