« DzA 15:40 Dzieje Apostolskie 15:41 DzA 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I schodził Syryą i Kilikią zmacniając zbory.
2.WUJEK.1923I obchodził Syryą i Cylicyą, utwierdzając kościoły, rozkazując chować przykazania Apostołów i starszych.
3.RAKOW.NTI przechodził Syryą, i Cilicyą, utwierdzając Zbory.
4.GDAŃSKA.1881I przechodził Syryję, i Cilicyję, utwierdzając zbory.
5.GDAŃSKA.2017I przechodził Syrię i Cylicję, umacniając kościoły.
6.JACZEWSKIobszedł on Syryą i Cylicyą, utwierdzając tam wiernych i zalecając im, aby zachowywali przykazania dane przez Apostołów i starszyznę kościelną.
7.SZCZEPAŃSKII obchodził Syryę i Cylicyę, a utwierdzając gminy kościelne, polecał chować przykazania Apostołów i starszych.
8.MARIAWICII chodził po Syryi i Cylicyi, utwierdzając Kościoły, przykazując, aby przestrzegali przykazania Apostołów i Starszych.
9.DĄBR.WUL.1973Obchodził Syrię i Cylicję, utwierdzając Kościoły i polecając zachowywać nakazy Apostołów i starszych.
10.DĄBR.GR.1961I obchodził Syrię i Cylicję, utwierdzając kościoły.
11.TYSIĄCL.WYD5Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe Kościoły.
12.BRYTYJKAPrzemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory.
13.POZNAŃSKA(15:40b) szedł przez Syrię i Cylicję, umacniając Kościoły.
14.WARSZ.PRASKA(15:40b) Przewędrował całą Syrię i Cylicję, umacniając wszędzie wiernych miejscowych Kościołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przechodząc przez Syrię oraz Cylicję, utwierdzał zgromadzenia wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzechodzili razem przez Syrię i Cylicję, umacniając tamtejsze kościoły.
17.TOR.PRZ.I przechodził Syrię i Cylicję, utwierdzając zbory.