« DzA 15:7 Dzieje Apostolskie 15:8 DzA 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A serce znający Bóg poświadczył im, dawszy im ducha świętego jako i nam.
2.WUJEK.1923A Bóg, który zna serca, dał świadectwo, dawszy im Ducha Ś. jako i nam.
3.RAKOW.NTI serca znający Bóg, dał im świadectwo, dawszy im Ducha świętego jako i nam;
4.GDAŃSKA.1881A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dawszy im Ducha Świętego, jako i nam.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam.
6.JACZEWSKIBóg, który zna serca ludzkie, jawnym cudem zatwierdził to, dając i im Ducha świętego, jako i nam;
7.SZCZEPAŃSKIBóg też, znawca serc, wydał dla nich świadectwo w tem, że dał im Ducha Świętego jako i nam,
8.MARIAWICIA Bóg, Który zna serca, świadectwo wydał, dając im Ducha Świętego, jako i nam;
9.DĄBR.WUL.1973A Bóg, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego jako i nam,
10.DĄBR.GR.1961A Bóg, który zna serca, dał o nich świadectwo zsyłając im Ducha Świętego jak i nam,
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam.
12.BRYTYJKABóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam,
13.POZNAŃSKAA Bóg znający serca świadczył za nimi, udzielając im Ducha Świętego, tak samo jak i nam.
14.WARSZ.PRASKAOtóż Bóg, który przenika ludzkie serca, opowiedział się po ich stronie, dając im Ducha Świętego podobnie jak nam.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Bóg znawca serc im zaświadczył i dał im Ducha Świętego jak i nam.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg też, który zna serca, potwierdził to, dając im Ducha Świętego, podobnie jak nam.
17.TOR.PRZ.A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, i dał im Ducha Świętego, tak jak i nam;