« Jak 2:24 List Jakuba 2:25 Jak 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Takież też i Rachab wszetecznica nie z uczynkówli usprawiedliwiona, przyjąwszy szpiegi, i iną drogą wypuściwszy?
2.WUJEK.1923Tak i Rahab nierządnica, izali nie z uczynków jest usprawiedliwiona, przyjąwszy posły i inszą drogą wypuściwszy?
3.RAKOW.NTA także i Rahab wszetecznica, izali z uczynków nie jest usprawiedliwiona, przyjąwszy posły, i inszą drogą wypuściwszy?
4.GDAŃSKA.1881Także też i Rachab, wszetecznica, izali nie z uczynków jest usprawiedliwiona, gdy przyjęła onych posłów i inszą drogą wypuściła?
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i nierządnica Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą?
6.JACZEWSKII inny przytoczę przykład: Czyż nie dla uczynków ona Rahab, która dała u siebie schronienie posłom i inną drogą ich wypuściła, usprawiedliwienie znalazła?
7.MARIAWICITakże też i Rahab nierządnica, izali nie z uczynków została usprawiedliwiona, przyjąwszy posłów i inną drogą ich wypuściwszy?
8.DĄBR.WUL.1973Podobnie czyż nie uczynki, przyjęcie posłów i wyprawienie ich inną drogą, usprawiedliwiły Rahab, nierządnicę?
9.DĄBR.GR.1961Podobnie, czyż nie uczynki: przyjęcie posłów i wyprawienie ich inną drogą, usprawiedliwiły Rahab, nierządnicę?
10.TYSIĄCL.WYD5Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków?
11.BRYTYJKAW podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?
12.POZNAŃSKAPodobnie tak i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając?
13.WARSZ.PRASKAA nierządnica Rahab, która naprzód przyjęła wysłanników [izraelskich], a potem inną drogą [potajemnie] wyprawiła ich do domu czyż nie ze względu na swoje uczynki dostąpiła usprawiedliwienia?
14.KALETATakże też i Rachab, wszetecznica, [izali] nie z uczynków jest_usprawiedliwiona, [gdy] przyjęła posłów i inną drogą wypuściła?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobnie też prostytutka Rachab, czyż nie z uczynków została uznana za sprawiedliwą, gdy przyjęła posłańców oraz oddaliła ich inną drogą?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie było z Rachab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą.
17.TOR.PRZ.A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą?