« Jak 2:7 List Jakuba 2:8 Jak 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli wżdy zakon wypełniacie królewski wedle pisma: Umiłujesz bliźniego twego jako siebie samego, dobrze czynicie.
2.WUJEK.1923Jednak jeźli zakon królewski pełnicie według Pisma: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie, dobrze czynicie,
3.RAKOW.NTWszakże jeśli zakon wykonywacie królewski, wedle Pisma: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie, dobrze czynicie.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliże pełnicie zakon królewski według Pisma: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie, dobrze czynicie.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie.
6.JACZEWSKIGdy zachowujecie to wielkie przykazanie, zapisane w Piśmie: - Będziesz miłował bliźniego swego, jako samego siebie - dobrze czynicie;
7.MARIAWICIWszakoż jeśli Zakon wypełniacie Królewski według tego Pisma: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie, – dobrze czynicie.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli jednak wypełniacie Zakon królewski według Pisma: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, dobrze czynicie.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli jednak wypełniacie Zakon królewski według Pisma: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
11.BRYTYJKAJeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
12.POZNAŃSKAJeżeli jednak wypełniacie królewskie Prawo zgodnie z Pismem: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego", to dobrze postępujecie.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli tedy zgodnie z poleceniem Pisma wypełniacie przykazanie, które brzmi: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego – to dobrze postępujecie.
14.KALETAJeśli tedy zakon pełnicie królewski według Pisma: Będziesz_miłował bliźniego twego jako samego_siebie, dobrze czynicie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli jednak według Pisma urzeczywistniacie należące do Króla Prawo: Będziesz miłował swego bliskiego jak siebie samego słusznie czynicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli wiernie - i zgodnie z Pismem - wypełniacie królewskie prawo: Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie, postępujecie szlachetnie.
17.TOR.PRZ.Jeśli rzeczywiście wypełniacie królewskie Prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie.