« Iza 55:13 Księga Izajasza 56:1 Iza 56:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Strzeżcie sądu a czyńcie sprawiedliwość; bo blisko jest zbawienie moje, aby przyszło, i sprawiedliwość moja, aby się objawiła.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Strzeżcie sądu, a czyńcie sprawiedliwość; bo blisko tego, że zbawienie moje przyjdzie, a sprawiedliwość moja objawiona będzie.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Strzeżcie sądu i czyńcie sprawiedliwość, bo bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Przestrzegajcie prawa, a spełniajcie sprawiedliwość, bo bliską jest pomoc Moja nadejścia, a łaska Moja objawienia się.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
6.BRYTYJKATak mówi Pan:Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Przestrzegajcie Prawa i czyńcie sprawiedliwość, bo wkrótce nadejdzie moje zbawienie i sprawiedliwość moja się objawi!
8.WARSZ.PRASKAOto, co mówi Pan: Zachowujcie Prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, bo nadchodzi już moje zbawienie, a moja sprawiedliwość wkrótce się objawi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Przestrzegajcie sądu oraz spełniajcie sprawiedliwość; bowiem bliskie nadejścia jest Me zbawienie i objawi się Moja łaska.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Przestrzegajcie prawa i postępujcie sprawiedliwie, gdyż zbliża się moje zbawienie, bliska objawienia jest moja sprawiedliwość!