« Iza 56:2 Księga Izajasza 56:3 Iza 56:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A niech nie mówi syn przychodniów, który przystał do Pana, mówiąc: Odłączeniem oddzieli mię Pan od ludu swego: niech też nie mówi trzebieniec: Otom ja drzewo uschłe.
2.GDAŃSKA.1881Niech tedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówiąc: Zaiste Pan mię odłączył od ludu swego; niech też nie mówi trzebieniec: Otom ja drzewo suche.
3.GDAŃSKA.2017Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do PANA: PAN na pewno odłączył mnie od swego ludu. Niech też eunuch nie mówi: Oto jestem suchym drzewem.
4.CYLKOWA niech nie rzecze cudzoziemiec, który się garnie do Wiekuistego, i powié: Pewnieć wyłączy mnie Wiekuisty od narodu Swego; i niech nie powie trzebieniec: Otom ja drzewo uschłe!
5.TYSIĄCL.WYD5Niech cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu. Rzezaniec także niechaj nie mówi: Oto ja jestem uschłym drzewem.
6.BRYTYJKANiech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem.
7.POZNAŃSKAI niech nie mówi cudzoziemiec, który związał się z Jahwe: "Zapewne wykluczy mnie Jahwe spośród ludu swojego". I niech nie mówi trzebieniec: "Otom jest uschłym drzewem".
8.WARSZ.PRASKAA cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana, niech przestanie wreszcie mówić, że Pan zapewne usunie go ze swej społeczności. Niech przestanie też powtarzać rzezaniec, że jest jak uschłe drzewo.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nie powie cudzoziemiec, który się garnie do WIEKUISTEGO, mówiąc: Pewnie WIEKUISTY odłączy mnie od Swojego narodu; i niech nie powie eunuch: Oto ja, uschłe drzewo!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech więc nie mówi cudzoziemiec, który przyłączył się do PANA: PAN mnie na pewno wykluczy ze swojego ludu. Niech też nie mówi eunuch: No cóż, jestem tylko uschłym drzewem.