« Iza 56:3 Księga Izajasza 56:4 Iza 56:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy będą strzedz szabbatów moich, a obiorą, com Ja chciał, i zachowają przymierze moje:
2.GDAŃSKA.1881Albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzyby przestrzegali sabatów moich, a obrali to, co mi się podoba, i trzymali przymierze moje:
3.GDAŃSKA.2017Tak bowiem mówi PAN o eunuchach, którzy przestrzegają moich szabatów i wybierają to, co mi się podoba, i trzymają się mojego przymierza:
4.CYLKOWBo tak rzecze Wiekuisty o trzebieńcach, którzyby przestrzegali sabbatów Moich, i obrali to, co Mnie się podoba, a trzymali się przymierza Mojego:
5.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza,
6.BRYTYJKABo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza,
7.POZNAŃSKABo tak mówi Jahwe: - Trzebieńcom, którzy zachowywać będą moje dni święte, obierać to, co mi jest miłe, i trwać będą niezłomnie przy moim Przymierzu,
8.WARSZ.PRASKAOto bowiem, co mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają szabatu, gotowi są czynić to, co Mnie się podoba, i wierni są mojemu przymierzu,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tak mówi WIEKUISTY o eunuchach, którzy przestrzegają Moich szabatów; wybierają to, co Mi się podoba i trzymają się Mojego przymierza:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo tak mówi PAN: Eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co Mi sprawia przyjemność, i trzymają się mojego przymierza,