« Iza 56:5 Księga Izajasza 56:6 Iza 56:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A syny przychodnio we, którzy przystali do Pana, aby go chwalili i miłowali imię jego, żeby mu byli sługami: każdego strzegącego szabbatu, aby go nie zmazał, i trzymającego przymierze moje:
2.GDAŃSKA.1881A cudzoziemców, którzyby przystali do Pana, aby mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u niego za sługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby go nie splugawili, i zachowujących przymierze moje;
3.GDAŃSKA.2017A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do PANA, aby mu służyć, miłować imię PANA i być jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by go nie bezcześcić, i trzymających się mojego przymierza;
4.CYLKOWA téż cudzoziemcy, którzyby się przygarnęli do Wiekuistego, aby Mu służyli, aby miłowali imię Wiekuistego, a byli Mu sługami, - wszyscy, którzyby przestrzegali sabbatu, aby go nie znieważyli, a trzymali się przymierza Mojego:
5.TYSIĄCL.WYD5Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza,
6.BRYTYJKACudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,
7.POZNAŃSKAA cudzoziemców, którzy się przyłączyli do Jahwe, aby Mu służyć, Imię Jahwe miłować i być Jego sługami, wszystkich, którzy zachowują szabat, nie znieważając go, i trwających mocno przy moim Przymierzu,
8.WARSZ.PRASKACudzoziemców zaś, którzy przyłączyli się do Pana, żeby Mu służyć, okazywać miłość imieniu Pana i być na Jego służbie, przestrzegać szabatów, nie bezczeszcząc ich, i stać wiernie przy moim przymierzu,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także cudzoziemcom, którzy się przygarną do WIEKUISTEGO, aby Mu służyć, by miłować Imię WIEKUISTEGO i być Mu sługami; wszystkim, którzy by przestrzegali szabatu, aby go nie znieważać i trzymali się Mojego przymierza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA cudzoziemców przyłączających się do PANA, aby Mu służyć, kochać imię PANA i należeć do Jego sług - każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić, i trzyma się mojego przymierza -