« Iza 56:7 Księga Izajasza 56:8 Iza 56:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówi Pan Bóg, który zgromadza rozproszone ludu Izraela: Jeszcze zgromadzę k niemu zgromadzone
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan, który zgromadza rozpędzonych z Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego, i do zgromadzonych jego.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG, który gromadzi rozproszonych z Izraela: Jeszcze innych zgromadzę do niego i do jego zgromadzonych.
4.CYLKOWOto wyrzeczenie Pana Wiekuistego, który zgromadza rozproszonych Israela: Jeszcze będę nadal gromadził do niego, - do zgromadzonych jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.
7.POZNAŃSKAUroczysta wypowiedź Pana, Jahwe, który rozproszonych Izraela gromadzi: - Zgromadzę mu jeszcze [i innych] do tych, których mu [już] zgromadziłem.
8.WARSZ.PRASKAOto, co zawyrokował Pan, który gromadzi wszystkich rozproszonych Izraela: Także innych przyłączę do tych, którzy już zostali zgromadzeni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wypowiedź Pana, WIEKUISTEGO, który zgromadza rozproszonych Israela. Jeszcze będę do Niego gromadził oraz do Jego zgromadzonych.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWszechmocny PAN, który gromadzi rozproszonych Izraela, oświadcza: Do już zgromadzonych dodam jeszcze więcej.