« Jer 42:4 Księga Jeremiasza 42:5 Jer 42:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oni rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie między nami świadkiem prawdy i wiary, jeźli nie według każdego słowa, z którem cię pośle Pan, Bóg twój, do nas, tak uczynimy.
2.GDAŃSKA.1881Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech będzie Pan między nami świadkiem prawdziwym i wiernym, jeźli nie uczynimy według każdego słowa, z którem cię pośle Pan, Bóg twój, do nas.
3.GDAŃSKA.2017Oni zaś powiedzieli do Jeremiasza: Niech PAN będzie między nami prawdziwym i wiernym świadkiem, jeśli nie postąpimy według każdego słowa, z którym PAN, twój Bóg, pośle cię do nas.
4.CYLKOWOni zaś rzekli do Jeremjasza: Niechaj będzie nam Wiekuisty świadkiem prawdziwym i niezawodnym, jeśli nie uczynimy ściśle wedle słowa, z jakiém poszle cię Wiekuisty, Bóg twój, do nas.
5.KRUSZYŃSKIA oni rzekli do Jeremjasza: "Niech będzie nam Bóg za świadka prawdziwego i wiernego, jeśli nie wypełnimy każdego słowa tak, jak ześle nam Bóg, Pan twój.
6.TYSIĄCL.WYD1Oni rzekli do Jeremiasza: «Niech Jahwe będzie przeciw nam świadkiem prawdziwym i pewnym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według odpowiedzi, jaką ci Jahwe, Bóg twój, dla nas zleci.
7.TYSIĄCL.WYD5Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego, co Pan, twój Bóg, objawi dla nas.
8.BRYTYJKAOni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan, twój Bóg.
9.POZNAŃSKAOni zaś powiedzieli do Jeremiasza: - Niech Jahwe będzie przeciw nam świadkiem prawdziwym i wiernym, jeśli nie postąpimy zgodnie z każdym słowem, z jakim cię Jahwe, Bóg twój, do nas pośle.
10.WARSZ.PRASKAWtedy powiedzieli do Jeremiasza: Pana bierzemy sobie na świadka wiernego i prawdomównego, że będziemy postępowali dokładnie według zaleceń, które Pan przekaże nam przez ciebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni powiedzieli do Jeremjasza: Niech WIEKUISTY będzie dla nas niezawodnym oraz prawdziwym świadkiem, jeśli nie uczynimy ściśle według słowa, z jakim cię pośle do nas WIEKUISTY, twój Bóg.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy oświadczyli: Niech PAN będzie nam świadkiem, prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z każdym Słowem, które przekaże ci dla nas PAN, twój Bóg.