« Mar 10:12 Ewangelia Marka 10:13 Mar 10:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyniesiono mu dziatki aby się ich dotknął. Uczniowie lepak bronili niosącym.
2.WUJEK.1923I przynoszono mu dziatki, aby się ich dotknął; a uczniowie grozili przynoszącym.
3.RAKOW.NTI przyniesiono mu dziatki, aby się dotknął ich; a uczniowie fukali na przynoszące je.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przynoszono do niego dziatki, aby się ich dotykał; ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili.
5.GDAŃSKA.2017I przynoszono do niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili.
6.SZCZEPAŃSKIPrzynoszono Mu też dziatki, by się ich dotknął. Ale uczniowie łajali przynoszących.
7.GRZYM1936Przyprowadzono do niego dzieci, aby się ich dotknął; ale uczniowie strofowali tych, którzy je prowadzili.
8.DĄBR.WUL.1973I przynoszono mu dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili.
9.DĄBR.GR.1961I przynoszono mu dzieci, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili.
10.TYSIĄCL.WYD5Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
11.BRYTYJKAI przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich.
12.POZNAŃSKAI przyprowadzili do Niego dzieci, aby położył na nie ręce. A uczniowie powstrzymywali je.
13.WARSZ.PRASKAPrzynoszono Mu także dzieci, żeby się ich dotknął, ale uczniowie powstrzymywali [przychodzących].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyprowadzano mu także dzieci, aby się ich dotknął; ale uczniowie strofowali tych, którzy przyprowadzali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przynoszono do Niego dzieciątka, aby je dotknął; ale uczniowie surowo napominali tych, którzy je przynosili.