« Mar 10:1 Ewangelia Marka 10:2 Mar 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przystąpiwszy Faryzeuszowie spytali go, jeśli się godzi mężowi żonę odpuścić; kusząc go.
2.WUJEK.1923A przystąpiwszy Pharyzeuszowie, pytali go: Jeźli się godzi mężowi żonę opuścić? kusząc go.
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy Faryzeuszowie pytali go: Jeśli się godzi mężowi żonę opuścić? kusząc go.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy Faryzeuszowie, pytali go: Godzili się mężowi żonę opuścić? a to czynili, kusząc go.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy faryzeusze podeszli i pytali go: Czy wolno mężowi oddalić żonę? A robili to, wystawiając go na próbę.
6.SZCZEPAŃSKIPrzystąpili też faryzeusze, i aby Go podchwycić, zapytali Go: Czy wolno mężowi oddalić żonę?
7.GRZYM1936Właśnie przyszli do niego faryzeusze i, chcąc go podejść, zapytali go, czy wolno rozejść z żoną.
8.DĄBR.WUL.1973I przystąpiwszy faryzeusze pytali go kusząc: Czy godzi się mężowi oddalić żonę?
9.DĄBR.GR.1961I przystąpiwszy faryzeusze, pytali doświadczając go: Czy godzi się mężowi oddalić żonę?
10.TYSIĄCL.WYD5I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
11.BRYTYJKAI przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
12.POZNAŃSKAA faryzeusze pytali Go podstępnie: - Czy wolno żonatemu rozwieść się z żoną?
13.WARSZ.PRASKAI oto przyszli do Niego faryzeusze i pragnąc przychwycić Go na słowie, zapytali: Czy może mąż oddalić żonę?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś faryzeusze podeszli oraz go pytali: Czy wolno mężowi oddalić żonę? Kusząc go.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podeszli do Niego faryzeusze i, wystawiając Go na próbę, postawili pytanie: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną?
16.TOR.NOWE.PRZ.I przystąpili faryzeusze, a wystawiając Go na próbę, spytali Go: Czy wolno mężowi oddalić żonę?