« Mar 10:22 Ewangelia Marka 10:23 Mar 10:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A obejrzawszy się Jezus rzekł uczniom swoim: Jako trudno mający bogactwa do królestwa Bożego wnidą.
2.WUJEK.1923A pogiądając Jezus, rzekł uczniom swym: Jakoż trudno, którzy pieniądze mają, wnidą do królestwa Bożego!
3.RAKOW.NTA pojźrzawszy tam i sam Jezus, mówi uczniom swym: Jako trudno ci którzy pieniądze mają, do onego Królestwa Bożego wnidą.
4.GDAŃSKA.1881A spojrzawszy Jezus w około, rzekł do uczniów swoich: Jakoż trudno ci, którzy mają bogactwa, wnijdą do królestwa Bożego!
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do królestwa Bożego!
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś, wodząc wzrokiem dokoła, mówi do uczniów swych: Jakże trudno ci, co posiadają pieniądze, wejdą do królestwa Bożego!
7.GRZYM1936A Jezus spoglądając wokoło, rzekł do uczniów: Jakże trudno bogatym wejść do królestwa niebieskiego!
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus rozglądając się wokoło rzekł uczniom swoim: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wnijść do Królestwa Bożego.
9.DĄBR.GR.1961A Jezus, rozejrzawszy się wokoło, powiedział uczniom swoim: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego.
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego.
11.BRYTYJKAA Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!
12.POZNAŃSKAA Jezus spojrzawszy wokół mówi swoim uczniom: - Jakże trudno bogatym wejść do królestwa Bożego!
13.WARSZ.PRASKAA Jezus, rozejrzawszy się dokoła, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno będzie bogaczom wejść do królestwa Bożego!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus spojrzał wkoło i mówi swoim uczniom: Jak trudno ci, którzy mają bogactwa wejdą do Królestwa Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego!
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus spojrzał wokoło, mówiąc do swoich uczniów: Jak trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!