« Mar 10:33 Ewangelia Marka 10:34 Mar 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ubiczują go, i urągać będą jemu, i uplują go, i zabiją ji, a dnia trzeciego wstanie.
2.WUJEK.1923I będą go naigrawać, i będą nań plwać i ubiczują go i zabiją go, a dnia trzeciego zmartwychwstanie.
3.RAKOW.NTI naigrają się z niego, i ubiczują go, i plwać będą nań, i zabiją go; a dnia trzeciego powstanie.
4.GDAŃSKA.1881A oni się z niego naśmiewać będą, i ubiczują go, i będą nań plwać, i zabiją go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
5.GDAŃSKA.2017I będą się z niego naśmiewać, ubiczują go, będą na niego pluć i zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
6.SZCZEPAŃSKIi zelżą Go i będą Nań plwali i ubiczują Go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
7.GRZYM1936wyszydzą go i sponiewierają, ubiczują i zamordują; ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
8.DĄBR.WUL.1973I będą się z niego naigrawać, i plwać na niego. I ubiczują go, i zabiją, a dnia trzeciego zmartwychwstanie.
9.DĄBR.GR.1961I będą się z niego naigrawać, i pluć na niego. I ubiczują go, i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie.
10.TYSIĄCL.WYD5I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie.
11.BRYTYJKAI będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie.
12.POZNAŃSKAI wyszydzą Go, i będą pluli na Niego, i ubiczują Go, i zabiją, lecz On po trzech dniach zmartwychwstanie.
13.WARSZ.PRASKAI będą się zeń naśmiewać i pluć Mu w twarz, a po ubiczowaniu zabiją Go. Lecz On po trzech dniach zmartwychwstanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także go wyśmieją, ubiczują, i go oplują, i go zabiją; a trzeciego dnia wstanie z martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITbędą z Niego szydzić, będą Go opluwać, ubiczują Go i zabiją, lecz On po trzech dniach zmartwychwstanie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I będą z Niego szydzić, i Go ubiczują, i będą pluć na Niego, i Go zabiją; a trzeciego dnia powstanie z martwych.