« Mar 10:38 Ewangelia Marka 10:39 Mar 10:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni rzekli mu, możemy. A Jezus rzekł im, czaszę jednak którą ja piję pić będziecie, i nurzaniem którym się ja nurzam ponurzycie się.
2.WUJEK.1923A oni mu odpowiedzieli: Możemy. A Jezus im rzekł: Kielichci, który Ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym się Ja chrzczę, chrzczeni będziecie.
3.RAKOW.NTA oni mu rzekli: Możemy. A Jezus im rzekł: Kubekci, który ja piję, pić będziecie; i ponurzeniem, którym się ja ponurzam, ponurzeni będziecie;
4.GDAŃSKA.1881A oni mu rzekli: Możemy. A Jezus im rzekł: Kielichci, który ja piję, pić będziecie i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu: Możemy. A Jezus im powiedział: Istotnie, kielich, który ja piję, będziecie pić i chrztem, którym ja się chrzczę, będziecie ochrzczeni.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś odpowiedzieli {Mu}: Potrafimy. Jezus jednak rzekł im: Z kielicha, który Ja piję, pić {wprawdzie} będziecie, a chrzest, którym Ja chrzczon jestem, i wy przyjmiecie.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli: Możemy. A Jezus im rzecze: Kielich, który ja piję, pić będziecie i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie;
8.DĄBR.WUL.1973A oni powiedzieli mu: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Z kielicha, z którego ja piję, pić wprawdzie będziecie i chrztem, którym ja chrzczony jestem, ochrzczeni będziecie,
9.DĄBR.GR.1961A oni powiedzieli mu: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Z kielicha, z którego ja piję, pić będziecie i chrztem, którym ja chrzczony jestem, ochrzczeni będziecie,
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
11.BRYTYJKAOdpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który Ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni.
12.POZNAŃSKAOdpowiedzieli Mu: - Możemy! A Jezus im powiedział: - Kielich, który Ja piję, wypijecie i przyjmiecie chrzest, który Ja przyjmuję.
13.WARSZ.PRASKAI odpowiedzieli, Mu: Potrafimy. Lecz Jezus odrzekł na to: Wprawdzie będziecie pić kielich, który Ja mam pić, i chrzest, którym Ja mam być ochrzczony, wy również przyjmiecie,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni mu powiedzieli: Możemy. Zaś Jezus im powiedział: Kielich, który ja piję, wypijecie oraz chrztem, którym ja się daję zanurzyć, będziecie ochrzczeni;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMożemy - oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział: Kielich, z którego Ja piję, będzie waszym udziałem, i chrzest, w którym Mnie zanurzą, waszym doświadczeniem,
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni powiedzieli Mu: Możemy. A Jezus powiedział im: Istotnie, kielich, który ja piję, wypijecie, i chrztem, którym ja jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni;