« Mar 10:47 Ewangelia Marka 10:48 Mar 10:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I fukali nań wiele (ich) aby milczał, ale on tym więcej krzyczał, synu Dawidów zmiłuj się nademną.
2.WUJEK.1923I wiele ich groziło mu, aby milczał, a on daleko więcéj wołał: Synu Dawidów! zmiłuj się nademną.
3.RAKOW.NTI wiele ich sfukało nań, aby milczał; a on daleko więcej krzyczał: Synu Dawidów, zmiłuj się nademną!
4.GDAŃSKA.1881I gromiło go wiele ich, aby milczał, ale on tem więcej wołał: Synu Dawida! zmiłuj się nade mną.
5.GDAŃSKA.2017I wielu nakazywało mu milczeć. Lecz on tym głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
6.SZCZEPAŃSKIA wielu groziło mu, by milczał; ale on jeszcze natarczywiej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nademną!
7.GRZYM1936Ludzie strofowali go i kazali mu milczeć. Ale on na cały głos wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
8.DĄBR.WUL.1973I gromiło go wielu, aby milczał. Ale on tym bardziej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną.
9.DĄBR.GR.1961I gromiło go wielu, aby zamilkł. Ale on tym głośniej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
10.TYSIĄCL.WYD5Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną!
11.BRYTYJKAI gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
12.POZNAŃSKAI wszyscy kazali mu milczeć, lecz on jeszcze głośniej krzyczał: - Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
13.WARSZ.PRASKAWielu upominało go, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gromili go liczni, aby zamilkł; ale on tym bardziej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida! Zlituj się nade mną!
16.TOR.NOWE.PRZ.I wielu napominało go surowo, aby milczał; a on o wiele bardziej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!