« Mar 10:48 Ewangelia Marka 10:49 Mar 10:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zastanowiwszy się Jezus, kazał (go) zawołać, i zawołano ślepego mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię.
2.WUJEK.1923A Jezus stanąwszy, kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Bądź dobréj myśli, wstań, woła cię.
3.RAKOW.NTA stanąwszy Jezus, rzekł, aby go zawołano; i wołają onego ślepego mówiąc mu: Tusz sobie dobrze; wstań woła cię.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zastanowiwszy się Jezus, kazał go zawołać. I zawołano ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepego i powiedzieli do niego: Ufaj! Wstań, woła cię.
6.SZCZEPAŃSKIJezus tedy przystanął i kazał go zawołać. Przywołują więc ślepego i mówią doń: Bądź dobrej myśli! Wstawaj, woła cię!
7.GRZYM1936I Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać; wołają więc ślepego i mówią mu: Bądź dobrej myśli, wstań: woła cię.
8.DĄBR.WUL.1973A Jezus przystanął i kazał go przywołać. I zawołali ślepego mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, wzywa cię.
9.DĄBR.GR.1961A Jezus przystanął i rzekł: Przywołajcie go. Wołają tedy ślepego mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, wzywa cię.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.
11.BRYTYJKAWtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
12.POZNAŃSKAA Jezus przystanąwszy powiedział: - Zawołajcie go. I wołają niewidomego: - Bądź dobrej myśili, wstawaj, woła cię!
13.WARSZ.PRASKAZatrzymawszy się tedy Jezus kazał przywołać go do siebie. I wołali niewidomego mówiąc: Bądź dobrej myśli, chodź, woła cię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus zatrzymał się oraz kazał go zawołać. Zatem zawołano ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus przystanął. Zawołajcie go - polecił. Zawołali go więc, mówiąc: Odwagi! Wstawaj! Woła cię.
16.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus stanął, i kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię.