« Mar 10:5 Ewangelia Marka 10:6 Mar 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale od początku stworzenia, męszczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.
2.WUJEK.1923Ale od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.
3.RAKOW.NTLecz od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.
4.GDAŃSKA.1881Aleć od początku stworzenia mężczyznę i niewiastę uczynił je Bóg.
5.GDAŃSKA.2017Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą.
6.SZCZEPAŃSKIale na początku stworzenia uczynił ich Bóg »mężczyzną i niewiastą«.
7.GRZYM1936Ale na początku stworzenia Bóg uczynił mężczyznę i niewiastę.
8.DĄBR.WUL.1973ale od początku stworzenia: „mężczyznę i niewiastę uczynił ich” Bóg.
9.DĄBR.GR.1961ale od początku stworzenia: mężczyznę i niewiastę uczynił ich Bóg.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
11.BRYTYJKAAle od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą.
12.POZNAŃSKALecz na początku stworzenia (Bóg) "uczynił ich mężczyzną i kobietą.
13.WARSZ.PRASKAJednakże na początku stwarzania uczynił Bóg mężczyznę i kobietę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak od początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jednak od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą.