« Mar 10:7 Ewangelia Marka 10:8 Mar 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I będą dwoje w jedno ciało. A tak już nie są dwie, ale jedno ciało.
2.WUJEK.1923I będą dwoje w jednem ciele: a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
3.RAKOW.NTI będą oni dwa w ciało jedno; a tak więcej nie są dwa, ale jedno ciało.
4.GDAŃSKA.1881I będą dwoje jednem ciałem; a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
5.GDAŃSKA.2017I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
6.SZCZEPAŃSKIi staną się <oni> dwoje jednem ciałem. Zatem niema już dwojga, ale jedno ciało«.
7.GRZYM1936i staną się dwoje jednem ciałem. Już niema dwojga, ale jest jedno ciało.
8.DĄBR.WUL.1973i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie ma dwojga, ale jedno ciało.
9.DĄBR.GR.1961i staną się dwoje jednym ciałem. A tak już nie ma dwojga, ale jedno ciało.
10.TYSIĄCL.WYD5i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.
11.BRYTYJKAI będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
12.POZNAŃSKAi będą oboje jednym ciałem" tak że już nie są więcej dwojgiem (ludzi), lecz jednym człowiekiem.
13.WARSZ.PRASKAi łączy się ze swą żoną, aby być we dwoje jednym ciałem. Tak więc choć pozostaną dwoje, będą stanowić jedno ciało.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i będą dwoje dla jednego ciała wewnętrznego. Tak, że już nie są dwoje, ale jedno ciało wewnętrzne.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga - jest jedno ciało.
16.TOR.NOWE.PRZ.I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.