« Mar 10:8 Ewangelia Marka 10:9 Mar 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przeto Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
2.WUJEK.1923Co tedy Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza.
3.RAKOW.NTCo tedy Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza.
4.GDAŃSKA.1881Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
5.GDAŃSKA.2017Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
6.SZCZEPAŃSKICo więc Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza!
7.GRZYM1936Niechaj tedy człowiek nie rozłącza tego, co Bóg złączył.
8.DĄBR.WUL.1973Co tedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
9.DĄBR.GR.1961Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
10.TYSIĄCL.WYD5Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela.
11.BRYTYJKACo tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
12.POZNAŃSKACo więc Bóg połączył, niech człowiek nie rozdziela.
13.WARSZ.PRASKACo tedy Bóg złączył, niech tego człowiek nie rozłącza.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co więc, Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela.
16.TOR.NOWE.PRZ.Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.