« Łuk 13:11 Ewangelia Łukasza 13:12 Łuk 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy ją Jesus przyzwał, i rzekł jej: Niewiasto odpuszczona jesteś od niemocy twojej.
2.WUJEK.1923Którą ujrzawszy Jezus, przyzwał jéj do siebie i rzekł jéj: Niewiasto! wolnąś uczyniona jest od niemocy twojéj.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy ją Jezus, zawołał jej, i rzekł jej: Niewiasto rozwiązanaś jest od niemocy twej.
4.GDAŃSKA.1881Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! uwolnionaś od niemocy twojej.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby.
6.SZCZEPAŃSKIJezus, ujrzawszy ją, przywołał (ją) do Siebie, i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od twej słabości!
7.BIESZK.ŁUK.1931Skoro Jezus ją ujrzał, przyzwał ją do siebie i rzekł jej: „Niewiasto, bądź wolną od niemocy twojej” i włożył na nią ręce.
8.GRZYM1936Widząc ją Jezus, zawołał do siebie i rzekł: Niewiasto, jesteś wolna od niemocy swojej.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy ją tedy ujrzał Jezus, przywołał ją do siebie i rzekł jej: Niewiasto, uwolniona jesteś od niemocy swojej.
10.DĄBR.GR.1961Kiedy ją zobaczył Jezus, przywołał ją i rzekł: Niewiasto, jesteś uwolniona od niemocy swojej.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy.
12.BRYTYJKAA Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej.
13.POZNAŃSKAA Jezus, ujrzawszy ją, przywołał do siebie i powiedział: - Niewiasto, jesteś wolna od choroby!
14.WARSZ.PRASKAZobaczywszy ją Jezus przywołał ją ku sobie i powiedział do niej: Niewiasto, jesteś uwolniona od twej niemocy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus, kiedy ją ujrzał, zwrócił się do niej i jej powiedział: Niewiasto, zostajesz uwolniona od twej choroby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus ją zobaczył i przywołał do siebie: Kobieto - powiedział - jesteś wolna od swojej słabości.
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdy Jezus ujrzał ją, zawołał do siebie i powiedział jej: Kobieto! Uwolniona jesteś od swojej słabości.