« Łuk 13:18 Ewangelia Łukasza 13:19 Łuk 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Podobne jest ziarnu gorczyce, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogroda swego, i urosło, i stało się za drzewo wielkie, i ptastwo niebieskie przebywają na roszczkach jego.
2.WUJEK.1923Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogrodu swego, i urosło i stało się drzewem wielkiem, a ptacy niebiescy odpoczywali na gałęziach jego.
3.RAKOW.NTPodobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wrzucił do ogroda swego; i urosło, i sstało się w drzewo wielkie, a ptacy niebiescy gniazda czynili na gałązkach jego.
4.GDAŃSKA.1881Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogrodu swego; i rosło i stało się drzewem wielkiem, a ptaszki niebieskie czyniły sobie gniazda na gałęziach jego.
5.GDAŃSKA.2017Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, a ptaki niebieskie gnieździły się w jego gałęziach.
6.SZCZEPAŃSKIMa się z niem podobnie, jak z gorczycznem nasionkiem, które ktoś wziął i zasiał w ogrodzie swoim, a ono podrosło i stało się {wielkiem} drzewem, i ptactwo powietrzne zagnieździło się na gałązkach jego.
7.BIESZK.ŁUK.1931Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które człowiek bierze i w ogrodzie swoim zasiewa; a ono rośnie i staje się drzewem, a ptastwo niebieskie ściele swe gniazda na gałęziach jego”.
8.GRZYM1936Jest podobne do ziarna gorczycy, które wziął człowiek i posiał w swym ogrodzie. A ono wyrosło i wielkiem drzewem się stało, iż ptactwo mogło spocząć na jego gałęziach.
9.DĄBR.WUL.1973Podobne jest do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał w ogrodzie swoim i wzrosło, i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebieskie odpoczywały w gałęziach jego.
10.DĄBR.GR.1961Podobne jest do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał w ogrodzie swoim i wzrosło, i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebieskie chroniły się w gałęziach jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach.
12.BRYTYJKAPodobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu, i wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach.
13.POZNAŃSKAPodobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek zasiał w swoim ogrodzie. I wyrosło, i stało się drzewem, i ptaki latające w powietrzu uwiły sobie gniazda w jego gałęziach.
14.WARSZ.PRASKAPodobne jest do ziarna gorczycy, które wziąwszy człowiek zasiał na swym polu. A ono wzrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne nadlatywały i odpoczywały na jego gałęziach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu; więc urosło i stało się wielkim drzewem, a na jego gałęziach zagnieździły się ptaki nieba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono, stało się drzewem i w jego gałęziach ptaki uwiły sobie gniazda.
17.TOR.NOWE.PRZ.Podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziął i wrzucił do swojego ogrodu; i rosło, i stało się wielkim drzewem, a ptaki z nieba zagnieździły się w jego gałęziach.