« Łuk 13:2 Ewangelia Łukasza 13:3 Łuk 13:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie (to) mówię wam; ale jeśli się nie pokajecie, wszyscy takież zginiecie.
2.WUJEK.1923Nie, powiadam wam; lecz, jeźli pokutować nie będziecie, wszyscy także zginiecie.
3.RAKOW.NTBy namniej mówię wam; ale jeśli się kajać nie będziecie, wszyscy także zginiecie.
4.GDAŃSKA.1881Bynajmniej, mówię wam: i owszem, jeźli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie.
5.GDAŃSKA.2017Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
6.SZCZEPAŃSKIBynajmniej, powiadam wam; - ale, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie.
7.BIESZK.ŁUK.1931Bynajmniej, mówię wam. Bo wszyscy podobnie zginiecie, jeśli się nie nawrócicie.
8.GRZYM1936Bynajmniej, zapewniam was: ale jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy tak samo zginiecie.
9.DĄBR.WUL.1973Bynajmniej — powiadam wam — ale jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie.
10.DĄBR.GR.1961Bynajmniej – powiadam wam – ale, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
12.BRYTYJKABynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.
13.POZNAŃSKABynajmniej - powiadam wam - ale jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie!
14.WARSZ.PRASKAZapewniam was, że nie! Jeżeli nie będziecie pokutowali, wszyscy podobnie zginiecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie, mówię wam; a jeżeli się nie skruszycie, wszyscy podobnie poginiecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBynajmniej! Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wcale nie, mówię wam; ale jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie.