« Łuk 13:29 Ewangelia Łukasza 13:30 Łuk 13:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto są ostatni którzy będą pierwszymi. A są pierwszy którzy będą ostatniemi.
2.WUJEK.1923A oto są ostateczni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatecznymi.
3.RAKOW.NTA oto są ostateczni którzy będą pierwszymi, a są pierwszy którzy będą ostatecznymi.
4.GDAŃSKA.1881A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
5.GDAŃSKA.2017Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
6.SZCZEPAŃSKITak więc są ostatni, którzy się staną pierwszymi; a są pierwsi, którzy się staną ostatnimi.
7.BIESZK.ŁUK.1931I tak wtedy ci, którzy teraz są ostatni, będą pierwszymi; a ci, co są pierwsi, będą ostatnimi”.
8.GRZYM1936I ostatni pierwszymi będą, a pierwsi ostatnimi.
9.DĄBR.WUL.1973A oto ostatni staną się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
10.DĄBR.GR.1961A oto ostatni staną się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
12.BRYTYJKAI oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
13.POZNAŃSKATak oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi.
14.WARSZ.PRASKAOto ostatni, którzy będą pierwszymi, lecz są też i pierwsi, którzy będą ostatnimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A są ostatni, którzy będą pierwszymi; oraz są pierwsi, którzy będą ostatnimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób niektórzy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.